Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Saimaan vedenpinta tavanomaista korkeammalla (Etelä-Savo)

Etelä-Savossa järviveden pinnat kohosivat aikaisen kevään johdosta maksimikorkeuksiinsa monin paikoin tavallista aiemmin. Toukokuu oli vähäsateinen, mikä pienensi valuntaa ja tulovirtaamia järviin.

Vedenpinta oli Saimaalla kesäkuun 1. päivänä Lappeenrannan Lauritsalan asteikossa NN + 76.33 m. Saimaan pinta on tällä hetkellä +52 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Vedenpinta on toukokuussa noussut 5 cm mutta on viime päivinä kääntynyt laskusuuntaan. Toukokuun alussa Saimaalla aloitetut lisäjuoksutukset on lopetettu, koska vedenkorkeuden ei ennusteta enää merkittävästi nousevan edes mahdollisten suurten sateiden vaikutuksesta. Vedenkorkeuden ennustetaan laskevan 5-35 cm kesä-heinäkuun aikana kesän sademääristä riippuen.

Mäntyharjun reitin latvavesistöissä vedenpinnat ovat olleet laskusuunnassa jo useamman viikon ajan. Suuremmat keskusjärvet Kyyvesi (NN + 100.82) ja Puula (NN + 94.64) ovat lähellä ajankohdan keskivedenkorkeutta ja laskusuunnassa. Vedenpintojen ennustetaan edelleen alenevan ajankohdalle tyypilliseen tapaan mutta kesän sademäärät vaikuttavat asiaan.

Pohjaveden pinnat ovat maakunnassa hieman yli ajankohdan keskitason ja kesäiseen tapaansa laskusuunnassa. Pohjavedenpinnan lasku näkyy myös kaivoissa, joissa loppukesän vesitilanne riippuu kesän sademäärästä.

Järvivedet ovat lämpimistä säistä johtuen huomattavasti tavanomaista lämpimämpiä. Maakunnan suuremmissa järvissä pintaveden lämpötila on tällä hetkellä noin 17 astetta, mikä on mittauspaikasta riippuen noin 4-6 astetta ajankohdan keskiarvoa korkeampi.

Lisätietoja:

Vesienhoidon asiantuntija Juho Kotanen, Etelä-Savon ELY-keskus, puh. 0295 024 192
Vesistöasiantuntija Antti Haapala, Etelä-Savon ELY-keskus, puh. 0295 024 173
Vesitalousasiantuntija Heikki Kurtti, Etelä-Savon ELY-keskus, puh. 0295 024 266

 


Alueellista tietoa