Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Saarijärven padon kunnostushanke käynnistyy Alavudella (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Alavuden Sydänmaalla sijaitsevan Saarijärven padon kunnostushankkeen työt aloitetaan tämän viikon aikana kaivamalla laskeutusallas Saarijärven luusuaan. Hanke on saanut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston luvan 28.12.2012. Hanke toteutetaan luvanhaltijan eli Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimesta. Padon uusiminen ja hankkeeseen sisältyvä järven vedenpinnan tilapäinen laskeminen aloitetaan syksyllä 2013.

Hankkeen tavoitteena on Saarijärven aktiivisen säännöstelyn lopettaminen sekä nykyisen vaikeasti säädettävän settipadon korvaaminen luonnonmukaista patoa muistuttavalla kivipadolla ja poikkeustilanteissa käytettävällä ohijuoksutusputkella. Tämä järjestely mahdollistaa Saarijärven vedenkorkeuksien säilymisen nykyisellä tasolla. Tavoitteena on myös lisätä Saarijärven tulovirtaamaa johtamalla vettä säännöllisesti Kuotesluomasta Saarijärveen.

Padon muutostyön yhteydessä Saarijärven pinta pyritään laskemaan väliaikaisesti mahdollisimman alas. Vedenpinnan laskun yhteydessä rannanomistajilla on mahdollisuus suorittaa rantojen kunnostuksia ja ruoppauksia. Vedenpinnan laskun yhteydessä ruoppaukset ja kunnostustyöt on mahdollista tehdä kuivatyönä, joten töiden aikaiset vesistövaikutukset jäänevät pieniksi. Saarijärven vedenpinta nostetaan normaalille tasolle seuraavan keväänä.

Uusi pohjapato mahdollistaa jatkossa kalojen vaelluksen ja tältä osin parantaa kalaston elinolosuhteita. Rannan ruoppaukset ja säännöstelykäytännön muutos parantavat Saarijärven virkistyskäyttö-mahdollisuuksia. Hankkeen kustannusarvio on noin 60 000 € (alv 0%) ilman ruoppauksia.

Lisätietoja

  • Katja Haukilehto, puh. 0295 027 794
  • Jussi Ruohoniemi, puh. 0295 027 921

Alueellista tietoa