Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Ruusuja ja risuja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle, asiakaspalvelu huippuluokkaa (Pohjalaismaakunnat)

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten palvelutyytyväisyyskyselyn 2016 tulokset ovat valmistuneet.

Kyselyssä mitattiin palvelun asiantuntemusta, ystävällisyyttä, käsittelynopeutta, päätösten perusteluja, annettua neuvontaa ja palvelua kokonaisuudessaan. Arvioitavina olivat rahoitus-, maksatus-, lupa-, ja valvontapalvelut, kehittämispalvelut (koulutus-, analyysi ja konsultointi) sekä liikenne ja tienpito. Asiakkaat tekivät arviointinsa asteikolla 1-5 (1=heikko, 5=kiitettävä).

Valtakunnallisesti vastauksia tutkimukseen saatiin yli 4 600 kappaletta, näistä eniten maksatuksen palkkatuki- ja starttiraha-asioihin. Rahoituskyselyssä suuri osa vastauksista kohdistui yrityksen kehittämisavustuksiin ja maaseutupuolen tukipäätöksiin. Liikenteen ja tienpidon lupakyselyissä siirryttiin 2016 valtakunnalliseen "kuinka onnistumme kyselyyn". Valvontojen osalta eniten vastauksia saatiin luomutuotantoon ja ympäristölupiin.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa on asiakkaidemme mielestä asiantuntevaa, ystävällistä palvelua ja saatu neuvonta on hyvää. Päätöksien perustelut ovat hyviä. Sähköisten järjestelmien kehitysaste ja niiden käytettävyys puolestaan sai osakseen kritiikkiä niin valtakunnallisesti, kuin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksenkin kohdalla. Myöskään asioiden käsittelynopeuteen ei oltu tyytyväisiä, jossa suurena tekijänä on järjestelmien toimimattomuus mm. maksatusten kohdalla.

Rahoituspalveluiden osalta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus sai erinomaiset arviot erityisesti yrityksiltä ja yhteistyökumppaneilta asiantuntemuksesta, ystävällisyydestä, päätösten perusteluista sekä annetusta neuvonnasta ollen maan kärkikaartia. Asiakkaat olivat kokeneet asiantuntijan kanssa toimimisen hyvin luontevaksi ja oikeasti auttavaksi sekä asiantuntevaksi. Asioiden käsittelynopeudessa on hitautta, jossa isoksi tekijäksi asiakkaat arvioivat sähköisten järjestelmien vajavaisen kehitysasteen ja toimimattomuuden. Kokonaisuudessaan rahoituspalvelut saivat kuitenkin yleisarvosanan hyvä.

Maksatuspalveluissa erityisen tyytyväisiä oltiin hakemuksen nopeaan käsittelyyn ottoon ja hyvään asiakaspalveluun. Asiantuntemus, päätösten perustelut ja annettu neuvonta sijoittuvat valtakunnallisen tason alapuolelle ollen kuitenkin hyvää. Tyytymättömiä oltiin käsittelynopeuteen, johon vaikuttaa sähköisten järjestelmien huono kehitysaste ja käytettävyys. Kokonaistyytyväisyys on maan keskitasoa sijoittuen tyydyttävän ja hyvän rajamaille.

Lupapalvelut koettiin valtakunnallisesti erittäin hyvänä, niin myös Etelä-Pohjanmaalla. Asiantuntemus, ystävällisyys, päätösten perustelut ja annettu neuvonta saivat arvosanoja hyvän ja kiitettävän väliltä (4,5-4,67). Myös käsittelynopeus oli erinomaista. Sähköiset palvelut olivat asiakkaiden mielestä lupapalveluissa hyvällä tasolla. Erityisen tyytyväisiä olivat palvelun asiantuntemukseen ja ystävällisyyteen yksityiset elinkeinoharjoittajat ja kunnat.

Valvontapalvelut saivat 111 vastaajalta arviot, joiden mukaan erityisen tyytyväisiä oltiin hyvään asiantuntemukseen, valvojien kokemukseen ja asiallisuuteen, sekä opastukseen ja neuvontaan. Asian käsittelynopeus oli tyydyttävää maan keskitasoa. Päätösten perustelut ja ystävällisyys sijoittuivat hyvälle maan keskitasolle.

Kehittämispalveluiden (koulutus-, analyysi ja konsultointi) osalta asiakkaat ovat arvioineet palveluja valtakunnallisella tasolla. Yli puolet palveluista liittyvät yritysten kasvuun, analyyseihin, markkinointiin ja asiakkuuksiin. Vastaajien määrä Etelä-Pohjanmaalla vaihtelee 6-21. Yritysten kehittämispalvelut arvioitiin ystävällisiksi, nopeiksi ja asiantunteviksi. Myös päätösten perustelut ja neuvonta ovat saaneet erinomaisen hyvät arvosanat (4,23-4,56). Konsultteja arvioitiin hyvin ammattitaitoisiksi ja saatu palvelu on vastannut yritysten tarpeita ja sille asetettuja tavoitteita.

Lisätietoja:

  • Mika Soininen
    Ylijohtaja
    Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
    Puh. 0295 027 403

Alueellista tietoa