Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Ruoppauksista on ilmoitettava etukäteen (Etelä-Savon ELY-keskus)

Talvikauden jälkeen rantojen ruoppaukset yleistyvät. Etelä-Savon keskus haluaa muistuttaa, että ruoppauksista tulee ilmoittaa ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen ruoppaukseen ryhtymistä. Hyvään tapaan kuuluu, että ruoppausta suunnitteleva ilmoittaa asiasta hyvissä ajoin myös naapureille.

Massamäärältään yli 500 m3 ruoppaus edellyttää aina vesilain mukaisen luvan hakemista Itä-Suomen aluehallintovirastosta. Myös pienemmät ruoppaukset voivat vaatia luvan hakemista, mikäli ne voivat aiheuttaa haitallisen muutoksen tai seurauksen lähiympäristölle.

Luonnolle ja vesistöjen virkistyskäytölle haitattominta ruoppausaikaa on syyskuun alun ja huhtikuun lopun välinen aika. Suojelualueilla, Natura-alueilla ja linnustolle tärkeillä alueilla on työn ajoituksesta ja toteuttamismahdollisuudesta keskusteltava ELY-keskuksen tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa.

Lisätietoja:

Tarkastaja Ari Luukkonen, Etelä-Savon ELY-keskus,  p. 0295 024 204
Vesistöinsinööri Varpu Rajala, Etelä-Savon ELY-keskus,  p. 0295 024 224
Rakennusmestari  Jouni Liukkonen, Etelä-Savon ELY-keskus,  p. 0295 024 222


Alueellista tietoa