Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma oli esillä Pohjanmaan Peltopäivässä (Pohjalaismaakunnat)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus oli mukana 28.7. Ylistarossa järjestetyssä Pohjanmaan Peltopäivässä. Tapahtuma järjestettiin tänä vuonna toista kertaa, ensimmäisen kerran Peltopäivää vietettiin vuonna 2014. Pohjanmaan Peltopäivä on Etelä-Pohjanmaan ProAgrian järjestämä kasvinviljelyn ammattilaispäivä, jonne kootaan yhteen ajankohtaista tietoa kasvinviljelystä. Tapahtuman näyttelypäällikkö, Henri Honkala, kertoi, että tapahtumaan saapuu viljelijöitä eniten Etelä-Pohjanmaalta, mutta tiettävästi tapahtuma on vetänyt ryhmiä vierailulle myös muualta Suomesta. Kävijöitä tapahtumassa oli yhteensä 2000 henkeä.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus oli yksi tapahtuman 40 näytteilleasettajasta ja osallistui tapahtumaan ensimmäistä kertaa. Kojulla oli esittelyssä ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma, josta lisätietoa antoi kehittämisasiantuntija Päivi Mäntymäki. Tavoitteena oli tehdä uutta kokeiluohjelmaa tutuksi PK-yrittäjille. Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi lisätä ravinteiden talteenottoa erityisesti Itämeren ja muiden vesistöjen kannalta herkillä alueilla siten, että vähintään puolet lannasta ja yhdyskuntajätevesilietteestä saadaan kehittyneen prosessoinnin piiriin vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteen toteuttamiseksi nyt käynnistyvästä kokeiluohjelman hausta rahoitetaan ravinteiden kierrätyksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä yritysten investointeja.

Lisäksi ELY-keskuksen kojulla pystyi tutustumaan siemenmarkkinavalvontaan ja hukkakauran torjuntaan. Informaatiota hukkakauran torjunnasta on tärkeätä esitellä, sillä laki velvoittaa sen leviämisen estämiseen. Hukkakaura ei häviä itsestään ja levitessään laskee myös pellon myyntiarvoa. Hukkakauraa voidaan torjua kitkemällä, viljelytekniikalla, kemiallisesti ja mekaanisesti, kuten niittämällä.

Esittelyssä oli myös kokotilavalvonta ja kuinka varautua siihen. Vuosittain valvotaan n. 5% viljelijöistä ja valvonnat ajoittuvat heinäkuusta aina lumientuloon saakka. Valvontaotannat tekee Maaseutuvirasto. Tilakäynneillä käydään läpi tilan kaikki peltolohkot, tarkistetaan kuluvan vuoden asiakirjat ja kirjanpito sekä tehdään lannoitevalvontaa.

Lue lisää ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta.


Alueellista tietoa