Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Rautavaaran kurssi- ja leirikeskussäätiölle EU-rahoitusta monikäyttöreitistön rakentamiseen (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Rautavaaran kurssi- ja leirikeskussäätiö saa Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta EU-rahoitusta monikäyttöreitistön rakentamiseen.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Metsäkartanon nuoriso- ja matkailukeskuksen välittömään läheisyyteen 32 kilometrin pituinen monikäyttöreitistö, joka palvelee mm. alueen koiravaljakko- ja hiihtokäyttöä pysyvästi. Uusi reitistö mahdollistaa pitkäjänteiseen tapahtuma- ja leiritysyhteistyöhön mm. kansallisen ja kansainvälisen tason koiravaljakkosprinttikilpailuille sekä nuorisoleireille. Lisäksi tavoitteena on, että uusi reitti lisää ja monipuolistaa Metsäkartanon ympäristövastuullisia talvimatkailupalveluita.

Reitin rakentaminen toteutetaan vuoden 2014 aikana. Reitin käyttöä ohjeistetaan reitin varrelle pystytettävien opasteiden ja infotaulujen avulla. Reitin matkailukäyttöä monipuolistetaan reitin varrelle siirrettävällä ja uudistettavalla, pienryhmien majoittumisen mahdollistamalla autiotuvalla. Lisäksi rakennetaan lähtöalue, joka monipuolistaa reitistön tapahtumakäyttöä.

Hankkeen rahoitus koostuu EAKR-rahoituksesta ja valtion rahoituksesta yhteensä 94 496 euroa. Rautavaaran kuntarahoitusosuus on 12 670 euroa. Yksityinen rahoitus sekä Metsäkartanon omarahoitusosuus on yhteensä 18 829 euroa.

Lisätietoja

Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 697, jaana.tuhkalainen(at)ely-keskus.fi.

Toiminnanjohtaja Jari Korkalainen, Rautavaaran Metsäkartano, puh. 040 839 6353, jari.korkalainen(at)metsakartano.com.

 


Alueellista tietoa