Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Rautalammen kalanäytteiden tutkimustulokset valmistuivat (Pohjois-Savo)

Elokuun toisella viikolla Rautalampi-järvestä löytyneiden kuolleiden kalojen kuolinsyyn tutkimukset ovat valmistuneet.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen biologi Ilpo Käkelä vahvistaa jo aiemmin esillä olleet syyt kalakuolemille.
- Tulokset vahvistavat, että kalakuolemat johtuivat luonnon olosuhteiden heikentyneestä tilasta. Kalat ovat kärsineet jo pidempään hengitysvaikeuksista ja järven huonosta tilasta, Käkelä sanoo.

Pohjois-Savon ELY-keskus seuraa järven vedenlaadun kehitystä erikseen laadittavan näytteenotto-ohjelman mukaisesti. Kalakannan rakennetta selvitetään myös koeverkkokalastuksella. Rautalammin kunta, Pohjois-Savon ELY-keskus sekä järven ranta-asukkaista koottu hoitoyhdistys päättävät syyskuun aikana järven kunnostushankkeen käynnistämisestä.

 

Kalakuolemiin useita syitä – Matalan järven lämmin vesi ja leväkukinnot heikensivät ennestään rehevän järven olosuhteita

Ruokavirasto on tutkinut Rautalammen kaloista otetut näytteet. Aikaisemmin kuolleista yksilöistä kerätyissä näytteissä havaittiin kidusten pintakerroksen voimakasta paksuuntumista, mikä haittaa kalan hengitystä. Elävistä kaloista 7.8.2019 otetuissa näytteissä havaittiin samaa ilmiö. Tulos viittaa pitempiaikaiseen ärsytykseen ja vesiympäristön heikentyneeseen tilaan. Tuloksissa ei näkynyt merkkejä akuuteista myrkytyksistä. Myös virustaudit on suljettu pois.

Rehevöitymisestä kärsivän järven leväkukinnot ovat heinäkuun lopulta alkaen olleet voimakkaita. Merkittävä osa koko järven vesimassasta sijaitsee vain keskimäärin metrin syvyisessä vesikerroksessa, joka lämpeni elokuun alussa jopa 26-30 asteiseksi. On hyvin todennäköistä, että levien suuri päiväsaikainen perustuotanto on äkillisesti muuttunut yöllä käänteiseksi, happea kuluttavaksi ja hiilidioksidia tuottavaksi reaktioksi ja aiheuttanut ennestäänkin hapenottokyvyltään heikentyneiden kalojen kuolemisia.

Rannoilta on kerätty tähän mennessä kuollutta kalaa arviolta 3000 kg. Uusia kalakuolemia ei ole enää havaittu. Itä-Suomen poliisi on aiemmin ilmoittanut, että kalakuolemiin ei epäillä liittyvän rikosta.

 

Lisätietoja
biologi Ilpo Käkelä, Pohjois-Savon ELY-keskus,  0400-537921  ilpo.kakela(at)ely-keskus.fi

 

 


Alueellista tietoa