Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Rakennusperinnön hoitoavustukset myönnetty (Pohjois-Karjalan ELY-keskus)

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on myöntänyt vuoden 2016 rakennusperinnön hoitoon tarkoitetut harkinnanvaraiset valtionavustukset. Vuoden 2016 talousarviossa osoitettiin koko maahan avustusta 860 000 euroa, josta Pohjois-Karjalan osuus on 30 000 euroa. Edellisiltä vuosilta säästyneet varat huomioon ottaen rakennusperinnön hoitoavustuksia myönnettiin nyt yhteensä reilut 36 000 euroa.

Rakennusperinnön hoidon avustushakemuksia jätettiin 36 kpl. Avustusta myönnettiin 14 kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle kohteelle pääasiassa rakennusten korjauksiin. Valtaosa avustetuista kohteista sijoittuu joko valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön tai on kaavalla suojeltu. Avustuksia myönnettäessä Pohjois-Karjalan ELY-keskus piti tärkeänä sekä kaupunki- että maaseutualueiden kulttuurihistoriallisen monimuotoisuuden säilyttämistä. Yksittäiselle kohteelle myönnetty avustussumma vaihteli 1 700 eurosta 3 000 euroon korjausten laajuudesta ja kohteen kulttuurihistoriallisesta arvosta riippuen. Määrärahojen niukkuuden vuoksi kaikkiin avustuskelpoisiin kohteisiin ei voitu myöntää avustusta.

Rakennusperinnön hoitoavustuksen määrä on vuosi vuodelta pienentynyt. Viime vuonna Pohjois-Karjala sai avustusta 45 000 euroa ja vuonna 2014 vielä 89 000 euroa.

Lisätietoja

Maankäyttöasiantuntija Tarja Pirinen, puh. 0295 026 001, tarja.pirinen(at)ely-keskus.fi

 

 


Alueellista tietoa