Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Rakennusperinnön hoitoavustukset myönnetty Pirkanmaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaille kohteille (Pirkanmaa)

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on jakanut vuoden 2016 rakennusperinnön hoitoon osoitetut valtionavustukset. Avustuksia myönnettiin seitsemälle kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle kohteelle yhteensä 30 000 euroa. Yksittäiselle kohteelle myönnetty avustussumma vaihteli 2000 eurosta 7000 euroon riippuen korjaustöiden kiireellisyydestä, laajuudesta sekä myös korjattavan kohteen kulttuurihistoriallisesta arvosta. Pirkanmaalla avustushakemuksia tuli yhteensä 28 kappaletta.

Rahoitettavien kohteiden valinnassa tärkeänä pidettiin kohteen kulttuurihistoriallisen arvon lisäksi kohteen sijaintia valtakunnallisesti arvokkaassa rakennetussa kulttuuriympäristössä tai arvokkaalla maisema-alueella. Kaavasuojellulla tai sopimuksin toteutettavalla suojelulla oli myös merkitystä avustuksista päätettäessä. Tämän vuoden suurimman avustuksen sai Pihlgren & Ritolan tapettimuseo, jonka katon kunnostamiseen myönnettiin 7000 euroa. Muut avustuksen saajat ovat Kolhon entinen asemarakennus, kolme perinteistä maatilojen pihapiiriä Kangasalla ja huvilarakennukset Lempäälässä ja Ruovedellä.

Käytettävissä olleen määrärahan pienuudesta johtuen moni hyvä ja rahoitusehdot täyttävä kohde jäi tänä vuonna ilman rakennusperinnön hoitoavustusta.

Lisätietoja:  

ylitarkastaja Elina Viitanen, puh. 0295 036 395

Liite: Luettelo jaetuista avustuksista


Alueellista tietoa