Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Rahoitusta pilaantuneiden maiden tutkimus- ja kunnostusmenetelmien kehittämiseen

Pilaantuneiden maa-alueiden riskinhallintaa halutaan tehostaa kehittämällä ja ottamalla käyttöön uusia menetelmiä ja toimintatapoja. Yritykset ja yhteisöt voivat nyt hakea Pirkanmaan ELY-keskukselta rahoitusta uusien tutkimus- ja kunnostusmenetelmien kehittämiseen.

Viime vuonna valmistui valtakunnallinen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategia, jonka päämääränä on saada pilaantuneiden maa-alueiden merkittävät riskit terveydelle ja ympäristölle hallintaan kestävällä tavalla vuoteen 2040 mennessä. Strategia sisältää vuosina 2016–2018 toteutettavan pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhankkeen, joka toteutetaan osana pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman kiertotaloutta ja puhtaita ratkaisuja edistävää kärkihanketta.

- Oleellisessa roolissa hallituksen strategisessa ohjelmassa on kokeilukulttuurin luominen, jossa erilaisilla kokeiluilla tavoitellaan innovatiivisia ratkaisuja, parannetaan palveluita, edistetään omatoimisuutta ja yrittäjyyttä sekä vahvistetaan alueellista ja paikallista päätöksentekoa ja yhteistyötä, toteaa kokeiluhankkeen projektipäällikkö Jarno Laitinen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoiman kokeiluhankkeen tavoitteena on toimia alustana pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintaan ja kunnostukseen liittyvien ongelmien ratkaisussa, edistää kiertotaloutta sekä puhtaita ratkaisuja tuottavien cleantech-yritysten kansainvälistä kilpailukykyä. Tavoitteen toteuttamiseksi kokeiluhanke edesauttaa monipuolisten kokeilujen käynnistymistä myöntämällä rahoitusta kokeilutoimintaa tukevaan T&K -toimintaan, toteuttamalla kunnostushankkeita joissa luodaan yrityksille edellytyksiä saada kotimaisia referenssejä innovaatioilleen sekä viestimällä aktiivisesti kestävän riskienhallinnan ja kunnostuksen hyödyistä.

Avoin rahoitushaku käynnissä

Kokeiluhanke on käynnistänyt avoimen haun tukemaan pilaantuneiden maa-alueiden kestävään riskienhallintaan ja kunnostukseen liittyvien menetelmien, toimintakäytäntöjen ja menettelytapojen kokeilevaa tutkimista ja kehittämistä. Rahoitusta hankkeille voi hakea vuoden 2018 elokuun loppuun asti.

- Kokeilut ovat erinomainen keino luoda näyttöön ja osallisuuteen perustuvaa kehitystyötä ja ratkaista monimutkaisia haastekokonaisuuksia. Kokeilukulttuuri tarvitsee kuitenkin tuekseen kokeilevaa tutkimista ja kehittämistä tukevia kokeilualustoja ja -keskittymiä sekä yhteistyötä yksityisen ja julkisen sektorin kesken. Kokeiluille ei ole olemassa yhteistä määritelmää, mutta lähtökohtaisesti kokeilut ovat konkreettisia ja tavoitteellisia, ja sisältävät mahdollisuuden epäonnistumiseen, Laitinen kuvailee.

Mahdollisia haun teemoja voivat olla esimerkiksi maankäyttö, maa-aineiden hyötykäyttö, riskikohteiden tutkimus, suunnittelu ja monitorointi, kestävä riskienhallinta, in situ ja on-site kunnostusmenetelmät, toimialan menettelytapojen, vastuiden ja velvoitteiden kehittäminen tai vuorovaikutuksen ja viestinnän kehittäminen. Hankkeiden tulee perustua olemassa olevan perustutkimuksen hyödyntämiselle uusien toimintakäytäntöjen, menettelytapojen tai sovellusten kehittämiseksi. Hankkeisiin voi sisältyä myös teknisten ratkaisuiden pilotointia ja skaalaamista.

Hakijoiksi ovat kelpoisia kaikki rekisteröidyt yhtiöt, elinkeinonharjoittajat, yliopistot, tutkimuslaitokset ja yhdistykset.

- Tavoitteena on, että kokeiluja toteutettaisiin useampien osapuolien yhteistyöhankkeina, jolloin yhdessä kokeilemalla voitaisiin luoda jaettuja tapoja hahmottaa kokonaisuuksia sekä verkostoja ja valmiuksia jatkuvaan innovointiin, Laitinen hahmottelee.

Hakuun liittyvä materiaali on saatavilla internetistä ympäristöhallinnon verkkosivuilta (www.ymparisto.fi/pimakokeiluhanke) ja hanketta hallinnoivalta Pirkanmaan ELY-keskukselta (www.ely-keskus.fi/pirkanmaa). Esitysten valmistelussa hakijoita pyydetään olemaan yhteydessä Pirkanmaan ELY-keskukseen kokeiluhankkeen projektipäällikköön Jarno Laitiseen.

Lisätietoja:

Pirkanmaan ELY-keskus, projektipäällikkö Jarno Laitinen

etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 036 362

www.ymparisto.fi/pimakokeiluhanke

 

 


Alueellista tietoa