Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Raaseporiin merkittävä yksityinen luonnonsuojelualue (Uusimaa)

Raaseporiin on perustettu Uudenmaan suurin vapaaehtoisesti rauhoitettu yksityinen luonnonsuojelualue. Alueen koko on 250 hehtaaria, kun yleensä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmassa (METSO) suojellut kohteet ovat keskimäärin 10 hehtaarin kokoisia.

"Näin suuren yhtenäisen metsäalueen suojeleminen on Uudellamaalla harvinaista", sanoo ylitarkastaja Jani Seppälä Uudenmaan ELY-keskuksesta. Usein suojelualueet ovat pieniä ja pirstaleisia.

Uusi suojelualue on kangasmetsää: karuja männiköitä, kallioita ja soita. Pieniä osia on ollut aiemmin myös talouskäytössä.

"Uudellamaalla on hyväksyttävä, että näin laajoja alueita koskematonta metsää ei ole enää saatavilla suojeluun. Mutta pysyvän suojelun ansiosta taimikot saavat jatkossa rauhassa kehittyä ja eri lajeilla on tilaa levittäytyä", Jani Seppälä toteaa.

Suojelualue jää maaomistajan omistukseen. METSO-ohjelmassa yksityiset metsänomistajat voivat vapaaehtoisesti suojella ja hoitaa metsiensä luontoarvoja. Suojelusta maksetaan korvaus.

METSO-ohjelma on aloitettu v. 2008 ja tähän mennessä sen avulla on Uudellamaalla suojeltu yhteensä noin 3 500 hehtaaria ja valtakunnallisesti yli 48 150 hehtaaria.

Uusi luonnonsuojelualue edistää huomattavasti metsien monimuotoisuuden suojelua läntisellä Uudellamaalla.

Lisätietoja: ylitarkastaja Jani Seppälä, Uudenmaan ELY-keskus, 0295 021 461.

Kuvat: Reetta Harmaja


Alueellista tietoa