Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Pulaa hakijoista vain kahdeksassa ammattiryhmässä (Hämeen ELY-keskus)

Hämeen työ- ja elinkeinotoimistossa on syys-lokakuun vaihteessa tehty arvio keskeisten työelämän ammattien (noin 200) lyhyen aikajänteen kehitysnäkymistä ja työvoiman saatavuusnäkymistä. Arvio perustuu Hämeen TE-toimiston toimipaikkojen näkemyksiin työmarkkinatilanteen kehityksestä ammateittain seuraavan puolen vuoden aikana. Joidenkin ammattien kohdalla tilanteet saattavat muuttua nopeastikin. Hämeessä noin 200 ammatista vain kahdeksan ammattinimikettä on sellaisia, joissa Hämeen TE-toimiston arvion mukaan on pulaa hakijoista.

Työvoiman kysyntä kasvaa kahdeksassa ammattinimikkeessä. Ylitarjontaa hakijoista on 36 ammattinimikkeessä ja kysyntä vähenee 21 ammattinimikkeessä. Suurin osa arvioiduista ammateista, noin 150, kuuluu tasapainoammattien ryhmään. Aiempiin ammattibarometreihin verrattuna ammatteja, joissa on pulaa hakijoista, on vähemmän kuin koskaan aikaisemmin. Sen sijaan niiden ammattinikkeiden määrä, joissa on ylitarjontaa hakijoista, on pysynyt vakiona aiempiin ammattibarometreihin nähden.

Saatavuusongelmia sosiaali- ja terveysalalla, opetusalalla ja isännöitsijöissä

Hämeen TE-toimistossa lokakuussa tehdyn ammattibarometrin mukaan Hämeessä odotettavissa olevat saatavuusongelmat painottuvat edelleen sosiaali- ja terveysalalle ja opetusalalle. Arvioidessa työmarkkinatilannetta seuraavan puolen vuoden aikana pulaa on pääasiassa sosiaali- ja terveysalan ja opetusalan ammattityövoimasta kuten sairaanhoitajista, hammaslääkäreistä, lääkäreistä, erityisopettajista, sosiaalityöntekijöistä, isännöitsijöistä, luokanopettajista ja lastentarhanopettajista.

Arvioidessa rekrytointitarvetta seuraavan puolen vuoden aikana kysyntä kasvaa seuraavissa ammateissa: kirjanpitäjät ja palkanlaskijat, kiinteistönhoito ja kunnossapito, perushoitajat ja lähihoitajat, sairaanhoitajat, taloushallinnon suunnittelijat, logistikot ja kuljetussuunnittelijat, isännöitsijät ja sosiaalityöntekijät.

Ylitarjontaa yhä useammassa ammattinimikkeessä

Arvioidessa työmarkkinatilannetta seuraavan puolen vuoden aikana eniten työvoiman ylitarjontaa on Hämeen TE-toimiston mukaan toimistotyöntekijöiden kohdalla. Liikaa hakijoita on myös mm. seuraavissa ammateissa: ATK-suunnittelijat, tietoliikenne- ja elektroniikka-asentajat, sähköasentajat, laborantit ja laboratorioapulaiset, tie- ja ratatyöntekijät, sihteerit, talonrakennustyöntekijät, rakennusmaalarit ja varastotyöntekijät.

Ammatit, joissa kysyntä vähenee seuraavan puolen vuoden aikana, ovat mm. kirvesmiehet, talonrakennustyöntekijät, tie- ja ratatyöntekijät, matkatoimistovirkailijat, rakennusinsinöörit ja teknikot, rakennusmaalarit, postinkantajat ja -lajittelijat, työnvälitystyöntekijät, liikeyritysten johtajat, myyjät, koneistajat ja työkaluntekijät, muovituotetyöntekijät, rakennusalan sekatyöntekijät, kirjastotyöntekijät ja farmaseutit.

Lisää materiaalia ammattibarometrista karttakuvineen löydät Hämeen ELY-keskuksen Alueen tila ja näkymät -sivun alasivuilta Työmarkkinat kohdasta Ammattibarometrit

Lisätietoja:

Erikoissuunnittelija Jesse Marola, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 159


Alueellista tietoa