Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Porin seutu mukaan Yritys-Suomi toimijaksi (Satakunnan ELY-keskus)

TEM-konsernin yritysasiakkuusohjausryhmä on hyväksynyt Porin seudun yhdeksän kuntaa (Harjavallan kaupunki, Huittisten kaupunki, Kokemäen kaupunki, Luvian kunta, Merikarvian kunta, Nakkilan kunta, Pomarkun kunta, Porin kaupunki, Ulvilan kaupunki) Yritys-Suomi toimijoiksi. Sopimuksen muut osapuolet ovat Satakunnan ELY- keskus, Satakunnan TE- toimisto, Finnvera Oyj Porin aluekonttori, Karhuseutu ry, Joutsentenreitti ry, Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry, Pro Agria. Kaikki edellä mainitut organisaatiot ovat julkisia neuvontapalveluja tarjoavia tahoja.

Sopimuksellisen yhteistyön tarkoituksena on parantaa ja tehostaa keskeisten seutukunnan yritys- ja elinkeinotoiminnan palveluorganisaatioiden yhteistyötä yritysten perustamisessa, kehittämisessä ja sijoittumisessa seudulle sekä näihin liittyvää osaamisen kehittämistä, viestintää ja markkinointia. Tavoitteena on myös lisätä asiakkaille tuotettavien ja välitettävien neuvonta- ja asiantuntijapalveluiden saatavuutta, monipuolisuutta ja laatua.

Taustaa Yritys-Suomi-palvelukokonaisuuden kehittämisestä

Suomalainen yrityspalvelujärjestelmä on tehtyjen tutkimusten ja selvitysten mukaan monimutkainen ja sirpaleinen. Yritys-Suomi-palvelukokonaisuuden kehittämisen tavoitteena on koota julkiset yrityspalvelut asiakaslähtöisesti tarjottaviksi kokonaisuuksiksi. Tavoitteena on, että yritykset ja yrityksen perustajat saavat julkisia yrityspalveluita tasapuolisesti ja yhtäläisin perustein koko maassa mahdollisimman vaivattomasti ja saman toimintamallin pohjalta. Julkisista yrityspalveluista tiedottaminen tapahtuu Yritys-Suomi-brändi alla. Asiakaslähtöisyyden parantamisen tärkeänä tavoitteena on lisätä yrityspalvelu-järjestelmän tuottavuutta. Yritys-Suomi-palvelukokonaisuuden kehittäminen pohjautuu valtioneuvoston periaatepäätökseen.

Palvelukanavat ja verkostot

Yritys-Suomi toimii kolmen palvelukanavan kautta: 1. ydintoimijoiden ja eri seudullisten toimijoiden tuottama, kasvokkain tarjottava palvelu, 2. verkon kautta tarjottava Yrityssuomi.fi-verkkopalvelu sekä 3. puhelimitse tarjottava Yritys-Suomi-puhelinpalvelu.

Maanlaajuisessa Yritys-Suomi -palveluiden verkostossa ovat mukana: Finnvera, Finpro, Keksintösäätiö, Patentti- ja rekisterihallitus, Suomen Teollisuussijoitus, Tekes, ELY-keskukset ja TE-toimistot sekä Verohallinto. Lisäksi verkostossa on 54 seudullista yrityspalvelua, joissa on yhteistyösopimuksiin perustuen mukana ELY-keskusten lisäksi TE-toimistot, kuntien omistamat seudulliset kehittämisyhteisöt, uusyrityskeskukset, ProAgria maaseutukeskukset, verohallinnon alueelliset toimipisteet, teknologiakeskukset ja yrityshautomot.

Yritys-Suomi palvelukokonaisuuden koordinointi

Satakunnassa Yritys-Suomi-palvelukokonaisuuden kehittämisestä vastaa Satakunnan ELY-keskus. Porin seudun koordinaattorina toimii Prizztech Oy.

Tiedote pdf-versiona (35 kt)

Kuva allekirjoitustilaisuudesta Satakunnan ELY-keskuksessa 19.11.2013

  Kuva allekirjoitustilaisuudesta 19.11.

Lisätietoja:

Anne Jortikka, asiakkuuspäällikkö, Satakunnan ELY-keskus, puh. 044-712 4129
Antti Kokkila, yhteysjohtaja, Prizztech Oy, puh. 0500-725 917


Alueellista tietoa