Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Pohjois-Savossa 7 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta (Pohjois-Savon ELY-keskus)


Sänkimäki/Tapio Heikkilä

Ympäristöministeriö esittää 183 kohdetta valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi.  Uusia kohteita näistä on 59. Pohjois-Savossa kohteita on 7 - uusia kohteita alueella ei ole ehdolla. Ympäristöministeriö asettaa inventoinnin julkisesti kuultavaksi 18.1.–19.2.2016. 

Ympäristöministeriön johdolla maisema-alueita on inventoitu vuosina 2010–2015, ja alueiden valikoima, arvoluokat sekä rajaukset on tarkistettu. Hanke on ollut tarpeen, sillä edellisestä inventoinnista kuluneen 20 vuoden aikana maaseutu, maaseudun elinkeinot sekä maisemanhoitoa ohjaavat säädökset ovat muuttuneet sekä tietoisuus maisemista on kohentunut.  

Päivitysinventointien tuloksena on valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden valikoimasta putoamassa Pohjois-Savossa Saahkarin –Myhinpaän maisematie. Myös monien vanhojen kohteiden rajauksia esitetään muutettaviksi. Aivan uusia kohteita ei Pohjois-Savossa ole. 

Pohjois-Savon kohteet päivitysinventoinnissa ovat 

77. Heinäveden reitin vesistömaisemat, Heinävesi, Leppävirta, Savonlinna, Varkaus
78. Mustinmäen kulttuurimaisem, Leppävirta
79. Paukarlahden viljelymaisema, Leppävirta
80. Puijon maisemat, Kuopio
81. Maaninkajärven ja Onkiveden kulttuurimaisemat, Iisalmi, Kuopio, Lapinlahti, Pielavesi, Siilinjärvi
82. Nilsiän mäkikylät, Kuopio  
83. Pisan maisemat, Juankoski, Kuopio. 

Maisema-alueilla pyritään turvaamaan edustavien ja elinvoimaisten maaseutumaisemien säilyminen. Maisemien vaalimisen keinot perustuvat vapaaehtoisuuteen, eri tukijärjestelmiin ja maankäytön suunnitteluun.  

Maankäyttö- ja rakennuslakiin sisältyvät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät, että maisema-alueet merkitään maakuntakaavoihin ohjeeksi alemmanasteiselle kaavoitukselle. Maisema-alueille on mahdollista perustaa luonnonsuojelulain mukaisia maisemanhoitoalueita paikallisen aloitteellisuuden myötä. Maisema-alueiden maisemanhoidolle tärkeitä ovat myös maatalouden ympäristökorvauksiin liittyvät säädökset sekä erilaiset hankerahoitukset. Maisema-alueiden määrittely toteuttaa Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen tavoitteita.  

Kerro mielipiteesi maisema-alueista

Alueiden asukkailla, maanomistajilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä ehdotuksista maisema-alueiksi. Kuuleminen alkaa 18.1.2016 ja se jatkuu 19.2.2016 asti. Samassa yhteydessä järjestetään sidosryhmille ja viranomaisille lausuntokierros. Ympäristöministeriö toivoo saavansa mielipiteitä ja kannanottoja ehdotettujen maisema-alueiden kuvauksista ja aluerajauksista sekä hankkeeseen liittyvästä SOVA-lain mukaisesta ympäristöselostuksesta. 

Päivitysinventoinnin tuloksia esittelevät aineistot ovat virallisesti esillä ympäristöministeriössä,  internetsivulla (linkki tiedotteen lopussa) ja lisäksi ne ovat nähtävillä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa (ELY-keskuksissa) sekä asianomaisissa kunnissa. 

Pohjois-Savon kohteita koskevat kannanotot lähetetään Pohjois-Savon ELY-keskukseen (PL 2000, 70101 Kuopio tai sähköpostilla kirjaamo.pohjois-savo(at)ely-keskus.fi) 

Päivitysinventoinnit on tehty maakunnittain ELY-keskusten johdolla, alueellisten yhteistyöryhmien tukemana. Valtakunnallisen koosteen hankkeesta on tehnyt ympäristöministeriön asettama Maisema-alueiden päivitysinventointien ohjaus- ja arviointityöryhmä (MAPIO), joka on myös vastannut maakunnittain tehtyjen inventointien ohjaamisesta.  

 

Lisätietoja Pohjois-Savossa

Kehittämispäällikkö Kimmo Haapanen, Pohjois-Savon ELY-keskus, p. 0295 026 780 

 

 


Alueellista tietoa