Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 2.10.2015 (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Kallavesi

Kallaveden vedenpinta on Itkonniemen asteikolla NN+ 81,52 m, mikä on 11 cm ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa suurempi lukema. Vedenpinta on ollut laskeva heinäkuun puolivälistä lähtien. Lisäjuoksutus Naapuskosken padosta on lopetettu kuusi viikkoa sitten. Pinnan lasku jatkuu ennusteen mukaan lokakuun lopulle asti.

Unnukka ja Haukivesi

Kallaveden ja Unnukan (Saviveden) välinen korkeusero on nyt noin 30 cm. Vedenpinta Leppävirran yläpuolella on vajaat 10 cm ylempänä kuin Varkaudessa. Virtaama Leppävirralla on noin 75 m3/s.

Varkauden alapuolella likimain Saimaan tasossa oleva Haukivesi on pysynyt heinäkuun ajan parin sentin vaihtelulla ennallaan. Vedenkorkeus on nyt 30 cm yli ajankohdan keskimääräisen korkeuden. Ennusteen mukaan pinnan aleneminen jatkuu koko loppuvuoden.

Iisalmen, Nilsiän ja Juojärven reittien säännöstellyt järvet

Iisalmen reitti on säännöstelylupien tavoitetason mukaisilla korkeuksilla.  Menneen kuukauden aikana vedenpinta on vaihdellut, mutta jatkossa tavoitellaan nykytason säilyttämistä juoksutuksia säätelemällä.

Nilsiän reitillä Vuotjärven säännöstelyluvan yläraja kääntyy lokakuun alussa nousevaksi, mikä mahdollistaa nykyiseen pinnantasoon nähden 40 cm pinnan nousun.  Syvärin yläraja säilyy ennallaan koko loppuvuoden.

Juojärven vedenkorkeus on hieman ajankohdan keskimääräistä alempana noin 30 cm säännöstelyluvan ylärajan alapuolella. Loppuvuodelle ennustetaan 10 cm:n pinnan nousua.

Rautalammin reitin järvet

Rautalammin reitillä Pielavesi 10 cm ja Iisvesi 12 cm yli ajankohdan keskimääräisen korkeuden. Konnevesi on tasan keskiarvossaan. Pintojen alenema syyskuussa samassa järjestyksessä 10 cm, 10 cm ja 9 cm. Lokakuussa ennuste on samansuuntainen, hitaan pinnanaleneman odotetaan jatkuvan koko reitillä.

Pohjavesi

Pohjavesivarastot ovat olleet laskevia parin kuukauden ajan. Tasot ovat silti korkealla ja säätilan muuttuminen sateisemmaksi aloittaa uuden nousun helposti.

Pintaveden lämpötila

Kallaveden pintalämpötila Itkonniemellä on tänään 13 °C. Viime aikaiset lukemat ovat hieman ajankohdan keskimääräistä korkeampia, mutta perjantaille 2.10.2015 ennustettu myrsky voi tasoittaa lämpötilat.

Lisätietoja

Vesistöinsinööri Ilkka Maksimainen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 823, ilkka.maksimainen(at)ely-keskus.fi.


Alueellista tietoa