Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus lokakuu 2013 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Trendit

  • Työttömiä työnhakijoita 24 140, mikä on vielä liki 3 145 enemmän kuin vuotta aikaisemmin
  • Uusia avoimia työpaikkoja oli lokakuussa 2 202, kasvua vuoden takaisesta 130 paikkaa
  • Alle 25-vuotiaita oli työttömänä 3860, mikä on 600 nuorta enemmän kuin vuosi sitten
  • Pitkäaikaistyöttömiä oli lokakuun lopussa 5 740 ja 1 065 enemmän kuin vuotta aikaisemmin
  • Aktiiviitoimien määrä kasvoi, palveluissa oli 360 hakijaa enemmän kuin viime vuoden lokakuussa

Työnhakijat

Pohjois-Pohjanmaalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli lokakuun lopussa ELY-keskuksittain maan viidenneksi korkein eli 13,2 %. Vuosi sitten prosenttiosuus oli 1,5 prosenttiyksikköä pienempi eli 11,7 %. Koko maassa osuus oli lokakuussa 11,1 % ja nousi edellisen vuoden 9,6 %:sta 1,5 prosenttiyksikköä.

Työ- ja elinkeinotoimistossa oli lokakuun lopussa 24 138 työtöntä työnhakijaa, mikä on 3 143 enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Syyskuun lopusta työttömien työnhakijoiden määrä nousi 553 hakijalla (miehet +624, naiset -71). Työttömistä TE-toimistoon ilmoittautuneiden lomautettujen lukumäärä kasvoi. Syyskuuhun verrattuna määrä nousi 301:llä ja viime vuoden lokakuuhun verrattuna lomautettuja oli 521 enemmän. Lyhennettyä työviikkoa tekevien osuus lomautetuista nousi sekä syyskuusta että vuoden takaisesta tilanteesta ja heitä oli lokakuun lopussa 586 (taulukko 2).

Erillisen ryhmälomautusseurannan (vähintään 10 hengen lomautukset) perusteella lomautuksia oli lokakuun lopun laskentapäivänä voimassa 327. Ennakkoilmoituksia mahdollisesti lokakuun lopun jälkeen alkavista uusista lomautuksista tuli TE-toimistoon 42.

Avoimet työpaikat

TE-toimistossa oli lokakuussa avoinna kaikkiaan 3 521 työpaikkaa, joista uusia paikkoja oli 2 202. Uusia työpaikkoja oli 129 enemmän kuin vuosi sitten. Työpaikoista täyttyi lokakuun aikana 1 976 (taulukko 1).

Lokakuun lopussa avoinna oli 1 452 työpaikkaa, mikä oli 44 enemmän kuin vuosi sitten. Ammattiryhmittäin työvoiman kysyntä nousi viime vuoden lokakuusta teollisen työn, kaupallisen työn, rakennus- ja kaivostyön sekä hieman myös kuljetus- ja liikennetyön aloilla. Muilla aloilla kysyntä laski. Avoinna oli määrällisesti eniten kaupallisen alan (459), palvelualan (332), terveydenhuolto- ja sosiaalialan (176) sekä teollisuus- ja varastoalan (142) paikkoja (taulukot 1 ja 4).

Työttömyyden rakenne

Lokakuun lopussa työttömistä työnhakijoista oli naisia 10 252 ja miehiä 13 886. Naisten työttömyys laski syyskuusta 71 hakijalla, mutta miesten työttömyys nousi 624 hakijalla. Edellisen vuoden lokakuusta naisten työttömyys nousi 1 556:lla ja miesten työttömyys 1 587 hakijalla (taulukko 2).

Ikäryhmistä alle 25-vuotiaiden ja yli 50-vuotiaiden työttömyys nousi syyskuusta. Alle 25-vuotiaita nuoria työttömiä työnhakijoita oli 3 857, mikä on 61 enemmän kuin syyskuun lopussa. Nuorista alle 20-vuotiaiden työttömien määrä laski syyskuun lopusta 46 hakijalla. Pohjois-Pohjanmaalla nuorten osuus työttömistä työnhakijoista oli 16,0 %. Lokakuun lopussa vuosi sitten osuus oli 15,5 %. Koko maassa prosenttiosuus oli lokakuussa matalampi eli 12,6 %. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli lokakuun lopussa 7 602 mikä on 226 enemmän kuin syyskuun lopussa. Vuoden 2012 lokakuuhun verrattuna nuorten työttömyys nousi 602:lla ja yli 50-vuotiaiden työttömyys 803 työnhakijalla (taulukko 2).

Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu ei jatkunut, vaikka yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä oli edelleen 1 064 hakijaa enemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömiä oli lokakuun lopussa 5 738, mikä on 57 enemmän kuin syyskuun lopussa. Pohjois-Pohjanmaalla pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä työn-hakijoista oli 23,8 %. Koko maassa pitkäaikaistyöttömien vastaava osuus oli Pohjois-Pohjanmaata korkeampi eli 27,0 %. (taulukko 2).

Pohjois-Pohjanmaalla työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 903. Määrä on 193 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. EU-maiden kansalaisia ulkomaalaisista työttömistä oli 188. Ulkomaalaisten työttömien osuus ulkomaalaisesta työvoimasta (2 750) oli lokakuussa 32,8 %.

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömyys nousi edellisen vuoden lokakuuhun verrattuna lähes kaikissa ryhmissä. Eniten työttömyys nousi terveydenhuolto- ja sosiaalialan, teollisuus- ja varastoalan sekä tieteellisen, teknisen ja taiteellisen työn aloilla. Yksittäisistä ammattialoista työttömyys nousi muita enemmän konepaja- ja rakennusmetallialalla (+357), terveyden- ja sairaanhoidon (+295) sekä tavaroiden myyntityön (+228) aloilla. Pientä laskua työttömyydessä oli maanviljelijöiden ja kotieläinhoitajien ammateissa (taulukko 4).

Työttömyyden kehitys kunnissa

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta nousi syyskuusta lokakuuhun 20:ssä Pohjois-Pohjanmaan kunnassa. Eniten työttömyysaste nousi Taivalkoskella (2,3 %-yksikköä) sekä 0,8 %-yksikköä Iissä, Kalajoella, Pyhännällä ja Tyrnävällä. Edellisen vuoden lokakuusta työttömyysaste laski 5 kunnassa ja nousi 23 kunnassa, joista eniten Taivalkoskella 5,2, Pyhäjoella 3,0, Raahessa 2,7 ja Nivalassa 2,5 %-yksikköä. Työttömyysaste oli lokakuun lopussa alle 10 % seitsemässä kunnassa, joista pienimmät työttömyysasteet olivat Reisjärvellä 6,6 %, Hailuodossa 8,2 %, Haapajärvellä 8,4 % ja Limingassa 8,8 %. Korkeimmat työttömyysasteet olivat lokakuun lopussa Taivalkoskella 18,0 %, Iissä 15,7 %, Pudasjärvellä 15,0 % ja Oulussa 14,6 % (taulukko 3).

Työllistymistä edistävät palvelut

Työ- ja elinkeinohallinnon aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli lokakuun lopussa 9 965 työnhakijaa. Luvussa ovat mukana työvoimakoulutuksessa (2 111), työllistettynä/työharjoittelussa (3097), työ/koulutuskokeiluissa (796), valmennuksessa (148) ja muissa palveluissa (3 813) olevat työnhakijat. Edellä mainituissa palveluissa yhteensä olevien määrä nousi viime vuoden lokakuusta 364 hakijalla. Syyskuuhun verrattuna aktiivitoimien piirissä olevien määrä nousi 444 henkilöllä.

Aktivointiaste (palveluissa yhteensä laskentapäivänä olleiden osuus työttömien ja palveluissa olleiden yhteismäärästä) oli lokakuun lopussa 29,2 %. Koko maassa aktivointiaste oli lokakuun lopussa hieman matalampi kuin Pohjois-Pohjanmaalla eli 29,0 %.

Lisätietoja työllisyyskatsauksesta antavat:

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualue: ylijohtaja Leila Helaakoski, p. 0295 038 051, 044 436 8001
Strategiayksikkö: yksikön päällikkö Riitta Ilola, p. 0295 038 224, 044 436 8220
Strategiayksikkö: tutkimussihteeri Helena Suvanto (tilastot), p. 0295 038 235, 050 390 2364

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja   Maire Mäki, p. 0295 038 102, 044 436 8200
Palvelujohtaja Mari Tuomikoski (Osaaminen ja kehittämispalvelut), p. 0295 038 143, 044 436 8211
Palvelujohtaja Pirjo Juntunen (Työnvälitys ja yrityspalvelut), p. 0295 056 596, 050 396 2306
Palvelujohtaja Marita Rimpeläinen-Karvonen (Tuetun työllistymisen palvelut), p. 0295 056 713, 050 396 2325

Nuorisotakuun toteutumista voi seurata Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston julkaisemasta 'Nuorisotyöttömyys ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Pohjanmalla' –katsauksesta.


Alueellista tietoa