Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Pohjois-Pohjanmaalle ehdolla neljä uutta valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta - kohteista kuullaan 18.1.-19.2.2016 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Ympäristöministeriö esittää 183 kohdetta valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Juuri valmistuneen päivitysinventoinnin myötä maisema-alueiden joukkoon on Pohjois-Pohjanmaalta ehdolla 16 maisema-aluetta, joista 4 on uusia. Inventointiaineisto on nähtävänä kunnissa ja ELY-keskuksessa sekä osoitteessa ym.fi/maisemakuuleminen.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen 1995 mukaan Suomessa on 156 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Ympäristöministeriön johdolla maisema-alueita on inventoitu vuosina 2010–2015, ja alueiden valikoima, arvoluokat sekä rajaukset on tarkistettu. Hanke on ollut tarpeen, sillä edellisen inventoinnin jälkeen maaseutu, maaseudun elinkeinot sekä maisemanhoitoa ohjaavat säädökset ovat muuttuneet ja tietoisuus maisemista on kohentunut.

Pohjois-Pohjanmaalla alueita sijaitsee seuraavissa kunnissa ja kaupungeissa: Pudasjärvi, Taivalkoski, Kalajoki, Haapajärvi, Nivala, Ylivieska, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Tyrnävä, Kärsämäki, Kuusamo, Utajärvi, Muhos, Sievi, Hailuoto, Reisjärvi ja Vaala.

Uusia valtakunnallisesti arvokkaiksi kohteiksi arvioituja alueita Pohjois-Pohjanmaalla ovat Rahjan saaristomaisemat ja Kalajoen Hiekkasärkät (Kalajoki), Miilurannan asutusmaisema (Kärsämäki), Olvassuo (Pudasjärvi, Utajärvi, Puolanka) sekä Rokuanvaaran maisemat (Muhos, Utajärvi, Vaala).

Tavoitteena elinvoimaisten maaseutumaisemien säilyminen

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat edustavimpia maaseudun kulttuurimaisemia, joiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. Maisema-alueilla korostuvat perinteisessä asussa säilyneet, elinvoimaiset, luonnoltaan ja kulttuuriperinnöltään monipuoliset maisemakokonaisuudet kylineen, luonnonalueineen ja historiallisine kohteineen.

Osa maisema-alueista on nimetty maisemanähtävyyksiksi. Ne ovat hyvin tunnettuja, maisemaltaan ainutkertaisia ja kulttuurihistoriallisesti huomattavia kohteita, joissa erityistä huomiota kiinnitetään maisemakuvaan ja luonnonpiirteisiin. Maisemanähtävyydet ovat usein myös vetovoimaisia matkailukohteita.

Maisema-alueilla pyritään turvaamaan edustavien ja elinvoimaisten maaseutumaisemien säilyminen. Maisemien vaalimisen keinot perustuvat vapaaehtoisuuteen, eri tukijärjestelmiin ja maankäytön suunnitteluun.

Maankäyttö- ja rakennuslakiin sisältyvät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät, että maisema-alueet merkitään maakuntakaavoihin ohjeeksi alemmanasteiselle kaavoitukselle. Maisema-alueille on mahdollista perustaa luonnonsuojelulain mukaisia maisemanhoitoalueita paikallisen aloitteellisuuden myötä.

Maisema-alueiden maisemanhoidolle tärkeitä ovat myös maatalouden ympäristökorvauksiin liittyvät säädökset sekä erilaiset hankerahoitukset. Maisema-alueiden määrittely toteuttaa Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen tavoitteita.

Mielipiteet maisema-alueista 19.2.2016 mennessä

Alueiden asukkailla, maanomistajilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä ehdotuksista maisema-alueiksi. Kuuleminen alkaa 18.1.2016 ja se jatkuu 19.2.2016 asti. Samassa yhteydessä ympäristöministeriö järjestää sidosryhmille ja viranomaisille lausuntokierroksen. Ministeriö toivoo saavansa mielipiteitä ja kannanottoja maisema-alueiden kuvauksista ja aluerajauksista sekä hankkeeseen liittyvästä SOVA-lain mukaisesta ympäristöselostuksesta.

Päivitysinventoinnin tuloksia esittelevät aineistot ovat virallisesti esillä ympäristöministeriössä, internetsivulla (linkki alla), ja lisäksi ne ovat nähtävillä ELY-keskuksissa sekä asianomaisissa kunnissa. Pohjois-Pohjanmaan alueita koskevat kannanotot tulee lähettää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen, PL 86, 90130 Oulu, mieluiten sähköpostilla [email protected].

Pohjois-Pohjanmaalla päivitysinventoinnista on vastannut Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Pohjois-Pohjanmaan maisematoimikunnan tukemana.   Käytännön inventointityön on toteuttanut projektipäällikkö, TkT, arkkitehti SAFA Kaisa Mäkiniemi Pohjois-Pohjanmaan liitosta. Valtakunnallisen koosteen hankkeesta on tehnyt ympäristöministeriön asettama Maisema-alueiden päivitysinventointien ohjaus- ja arviointityöryhmä (MAPIO), joka on myös vastannut maakunnittain tehtyjen inventointien ohjaamisesta.

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Eero Melantie, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 377, eero.melantie(a)ely-keskus.fi
Ylitarkastaja Liisa Kantola, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 340, liisa.kantola(a)ely-keskus.fi
Projektipäällikkö Kaisa Mäkiniemi, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4014, kaisa.makiniemi(a)pohjois-pohjanmaa.fi


Alueellista tietoa