Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Pohjois-Pohjanmaalla työttömyyden lasku jatkui tammikuussa (Pohjois-Pohjanmaa)

Työttömyys laski tammikuussa kaikkien ELY-keskusten alueilla Pohjois-Pohjanmaa mukaan lukien. Työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) alueen kunnissa oli tammikuun lopussa lomautetut mukaan lukien reilut 27 400 työtöntä työnhakijaa ja työttömien määrä laski vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna noin 1 800:lla (-6,2 %). Työttömyyden lasku jatkui koko viime vuoden ajan ja tammikuussa työttömyys laski vielä hieman enemmän kuin joulukuussa. Työttömyyden lasku koski miehiä (-8,4 %) enemmän kuin naisia, mutta myös naisilla työttömyyden lasku voimistui ja oli nyt -3,1 %.  Lomautettujen määrä laski ja aktiivitoimissa oli työnhakijoita enemmän kuin vuosi sitten. Tiedot ilmenevät Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tammikuun työllisyyskatsauksesta.                                                                                                                             

Lomautettuna oli tammikuun lopussa 1 890 henkilöä, mikä on 630 vähemmän kuin vuosi sitten. Joulukuusta lomautettujen määrä laski 230 henkilöllä. Lisäksi lyhennetyllä työviikolla työskenteli 530 työntekijää. Määrä laski hieman viime vuoden tammikuusta. Helmikuun alussa TE-toimistoon tuli työnantajilta vain yksi 17 henkilöä koskeva ennakkoilmoitus uusista alkavista lomautuksista ja se oli Oulun seudulta.

Alle 25-vuotiaiden työttömyys laski tammikuussa. Nuoria työttömiä oli nyt 4 600, mikä on 350 (-7,1 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Joulukuuhun verrattuna nuorten työttömyys laski 455 henkilöllä. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 8 600, mikä on 410 henkilöä ja 4,6 % vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Joulukuun lopusta työttömyys laski tässä ikäryhmässä 50:llä.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli tammikuun lopussa 8 180. Määrä nousi joulukuusta 40 henkilöllä. Pitkään työttömänä olleiden määrä oli 300 henkilöä matalampi kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen kohdistui nyt sekä miehiin että naisiin. Miesten määrä väheni edellisestä vuodesta -5,1 % ja naisten määrä vähemmän, mutta kuitenkin -1,1 %. Pitkäaikaistyöttömyyden lasku jatkui, sillä muutosprosentti (vertailu vuoden takaiseen tilanteeseen) oli nyt -3,5 %, kun se kuukausi sitten oli -2,5 %.

Tammikuun aikana uusia työpaikkoja avattiin TE-toimistossa reilut 3 100

Tammikuun aikana TE-toimistossa oli avoinna kaikkiaan 5 180 työpaikkaa. Uusia paikkoja avattiin 3 105 ja niiden määrä nousi vuoden takaisesta 265:llä. Työpaikkoja myös täytettiin kuukauden aikana hieman enemmän kuin vuosi sitten eli 430. Kuukauden lopussa haettavana oli edelleen 3 015 työpaikkaa.

Uusia työpaikkoja avattiin lähes kaikissa ammattiryhmissä. Asiantuntijoiden paikkoja avattiin eniten eli 770. Seuraavaksi eniten tuli tarjolle työpaikkoja palvelu- ja myyntityöntekijöille (700), muille työntekijöille (455), erityisasiantuntijoille (430), rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille (350) sekä prosessi- ja kuljetus-työntekijöille (240). Lisäksi avattiin mm. 90 paikkaa toimisto- ja asiakaspalveluihin, 45 paikkaa maa- ja metsätalouteen sekä 15 paikkaa johtajille.

Palveluissa olevien määrä nousi 580:llä vuoden takaisesta

Työ- ja elinkeinohallinnon työllistymistä edistävien palvelujen piirissä oli tammikuun lopussa 9 470 työnhakijaa. Määrä nousi joulukuusta 410:llä. Viime vuoden tammikuuhun verrattuna palveluissa oli nyt 580 (+6,6 %) henkilöä enemmän. Yksityiselle sektorille työllistyminen lisääntyi eniten (+340). Palveluissa olevien määrät olivat tammikuussa suurimpia omaehtoisessa opiskelussa (3 340), kuntouttavassa työtoiminnassa (2 040), työllistettynä tai työharjoittelussa (1 680) ja työvoimakoulutuksessa (1 260) olevilla. Työttömien aktivointiaste (25,6 %) nousi viime vuoden tammikuusta (23,3 %).

Vuositason työttömyyskehitys positiivinen lähes kaikissa kunnissa

Pohjois-Pohjanmaalla työttömien osuus työvoimasta oli tammikuun lopussa 14,7 %. Työttömyysaste laski vuoden takaisesta lähes kaikissa alueen kunnissa. Reisjärvellä työttömyysasteessa oli hieman nousua ja Sievissä se pysyi ennallaan. Joulukuusta tammikuuhun työttömyysaste laski 24 kunnassa ja oli tammikuussa alle 10 prosenttia kolmessa kunnassa; Merijärvellä (7,6 %), Limingassa (9,6 %) ja Reisjärvellä (9,7 %).  Korkeimmat työttömyysasteet olivat tammikuussa Vaalassa (18,9 %), Pudasjärvellä (17,9 %), Iissä (17,6 %), Taivalkoskella (17,6 %) ja Oulussa (16,5 %).

Lähteet:

Kuukausittain julkaistavan Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsauksen tietolähteenä käytetään Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoja. Katsaus sisältää tietoja myös kunnittain. Maakuntatasoista ja kansainvälisesti vertailukelpoista työttömyystietoa voi tarkastella Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta.

Lisätietoja työllisyyskatsauksesta antavat:

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus):
Elinkeinot, työvoima ja osaaminen-vastuualue
Johtaja Petri Keränen, 0295 026 727, 0400 197 187
Asiantuntija Jarkko Pietilä, 0295 038 116, 040 673 9472
Suunnittelija Helena Suvanto (tilastot), 0295 038 235, 050 390 2364
S-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto):
Palvelujohtaja Pirjo Juntunen, Työnvälitys ja yrityspalvelut, 0295 056 596
Palvelujohtaja Marita Rimpeläinen, Tuetun työllistymisen palvelut, 0295 056 713
Palvelujohtaja Mari Tuomikoski, Osaaminen ja kehittämispalvelut, 0295 056 801
TE-toimiston vaihde 0295 056 500
S-posti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi

Seuraava tiedote ilmestyy tiistaina 21.03.2017.


Alueellista tietoa