Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Pohjois-Karjalassa sinilevätilanne rauhallinen

Elokuun puolivälin levätilanne

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksella on leväseurannassa 23 paikkaa.  Näillä kohteilla elokuun puolivälin havaintopäivinä (11.−12.8.2015) levää havaittiin vain Suuri-Onkamolla, jossa jo useamman viikon havaittava kukinta on voimistunut (levätilanne).

Maakunnan pintavedet ovat poikkeuksellisesti hieman normaalia lämpimämmät. Tänä aamuna 13.8. pintaveden lämpötila oli Nurmeksessa Pielisessä 18,2oC (+0,4oC pitkän ajan keskiarvoon verrattuna) ja Joensuussa Pielisjoessa 19,1 oC (+1,6 oC).

Muut levähavainnot

Valtakunnallisen levätilanteen seurannan lisäksi Pohjois-Karjalan ELY-keskus ottaa vastaan tietoja levähavainnoista maakunnan alueelta, myös levänäytteitä. Järviwiki.fi-palveluun voivat kaikki tallentaa havaintojaan järvien levätilanteesta ja myös muita järvikohtaisia havaintojaan.

Tällä viikolla ei ole tullut yhtään levähavaintoa yleisöltä Pohjois-Karjalan alueelta.

Sinilevien esiintyminen ja veden käyttö

Sateet ovat lisänneet ravinteiden huuhtoumista vesistöihin. Sään ja vesien lämmetessä olosuhteet voivat muodostua sinilevien kasvulle otollisiksi, varsinkin jos sää on tyyni. Sinilevät kuuluvat järvien luonnolliseen eliöstöön. Sinilevien massaesiintymien, ns. leväkukintojen aiheuttajana ovat useimmiten Dolichospermum sp. (syn. Anabaena sp.) ja Aphanizomenon sp. – sinilevät. Näihin sukuihin kuuluvat lajit voivat muodostaa myrkyllisiä kukintoja.  Runsastuessaan sinilevät muodostavat veden pintaan juotteja tai lauttoja, jotka ajautuvat rantavesiin. Tuuli voi kuljettaa pienenkin levämäärän lahtivesiin paksuksi kerrokseksi. Vähäisessäkin esiintymässä voi olla kyse myrkyllisestä sinilevästä. 

Mikäli veteen ilmaantuu silminnähden runsaasti levää, veden käyttöä uimiseen tulee välttää, eikä leväpitoista vettä tule käyttää talous-, sauna- eikä löylyvetenä. Pienten lapsien ja kotieläinten pääsy veteen tulee estää, mikäli vedessä on runsaasti levää.

Levähavainto kuvaa vain kyseisen paikan levätilannetta havaintohetkellä eikä koko järven tilannetta. Tuulien ja virtausten vaikutuksesta levien esiintymistilanne voi muuttua nopeastikin.

Levätilanteesta tiedottaminen

Kaikki levätilannetiedot kootaan Järviwikiin levätilannesivuille, www.jarviwiki.fi.  Leväkatsaukset tehdään kesä−elokuussa koko maan tilanteesta ymparisto.fi – verkkopalveluun torstaisin: www.ymparisto.fi/levatilanne Pohjois-Karjalan ELY-keskus tekee leväkatsauksia muutaman kerran kuukaudessa torstaisin kesä−syyskuussa: www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala/levatilanne

Lisätietoja: vesistöasiantuntija Miia Savolainen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, puh. 0295 026 044


Alueellista tietoa