Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Pohjois-Karjalan ELY-keskus pitää Rääkkylän kunnan laatimaa Oriveden rantaosayleiskaavaluonnosta lain vastaisena (Pohjois-Karjalan ELY-keskus)

ELY-keskus toteaa antamassaan lausunnossa kaavan olevan maankäyttö- ja rakennuslain vastainen, sillä se ei täytä ranta-alueiden kaavoitusta koskevia sisältövaatimuksia. Kaava ei myöskään edistä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilymisen ja loma-asumisen viihtyisyyden osalta. Lisäksi maakuntakaavan ohjausvaikutus on sivuutettu.

ELY-keskus puuttui lausunnossaan myös luontoselvityksen päivitystarpeeseen. Kaavaluonnoksen mukainen kaavaratkaisu ei ota riittävästi huomioon alueen luonto- ja maisema-arvoja eikä turvaa uhanalaisen saimaannorpan elinympäristöjen säilymistä. Päivitystarvetta on myös rakennetun kulttuuriympäristön osalta.

Kaava-alueelle on, rannan todellisesta rakennettavuudesta riippumatta, osoitettu rakennusoikeutta viisi rakennuspaikkaa rantakilometriä kohti. ELY-keskuksen mielestä luontoarvoiltaan herkille alueille tai saariin tulee osoittaa vähemmän rakennusoikeutta kuin kulutusta paremmin kestäville alueille. Muut kunnat, jotka ovat laatineet yleiskaavoja Oriveden ranta-alueille, ovat luokitelleet ranta-alueet luontoarvoiltaan, maisemaltaan sekä yhdyskuntarakenteelliselta sijainniltaan erilaisiin alueisiin. Tällöin myös rakennuspaikat on voitu osoittaa kaavaan kunkin rantatyypin erityisominaisuuksien mukaisesti. ELY-keskuksen mielestä vastaava luokittelu on tehtävä myös Rääkkylän kunnan laatimaan osayleiskaavaan ja rannan todellinen rakennettavuus on huomioitava kaavaratkaisussa.

 

Lisätietoja

Irma Mononen, Yksikön päällikkö, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu -yksikkö, puh. 0295 026 203, irma.mononen(at)ely-keskus.fi

Timo Korkalainen, Maankäyttöasiantuntija, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu -yksikkö, puh. 0295 026 193, timo.korkalainen(at)ely-keskus.fi

 


Alueellista tietoa