Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Pohjavesialueen geologista rakennetta selvitetään Orimattilassa  (Hämeen ELY-keskus)

Orimattilan Sikosuon pohjavesialueen geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvittäminen alkaa. Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten ja kairausten avulla saadaan uutta tietoa pohjaveden virtaussuunnista ja virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista ja sekä maaperän kerrosrakenteista. Maastotyöt alkavat viikolla 20 ja jatkuvat syyskuun loppuun saakka. Selvitys valmistuu lokakuussa 2013.

 

Tutkimukset sijoittuvat pääasiassa Orimattilan keskustaajaman alueelle Palojoen pohjoispuolelle. Alueella kairataan maaperää kallioperään saakka neljässä pisteessä, ja pisteisiin asennetaan pohjaveden havaintoputket. Kallioperän syvyyttä ja irtomaalajikerroksen paksuutta tutkitaan lisäksi painovoimamittauksin, joita tehdään noin 21 mittauskilometriä. Painovoimamittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin 2-3 henkilön mittausryhmä. Suurin osa tutkimusaluetta on taajama-aluetta, joten mittausryhmä tulee liikkumaan myös asutuksen keskellä. Tutkimukset on kuitenkin tarkoitus tehdä niin, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa asukkaille ja ympäristölle.

Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee Orimattilan vedenhankintaa, maankäytön suunnittelua ja pohjaveden suojelua. Uuden tiedon avulla voidaan mm. tarkistaa nykyistä pohjavesialueen rajaa sekä ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät.

Geologinen rakenneselvitys on Orimattilan kaupungin, Hämeen ELY-keskuksen ja Geologian tutkimuskeskuksen yhteistyöhanke. Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus.

Lisätietoja

Hydrogeologi Petri Siiro, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 230
Hankepäällikkö Jussi Ahonen, Geologian tutkimuskeskus, puh. 020 550 2146
Vesihuoltopäällikkö Jami Junkkari, Orimattilan kaupunki, puh. 0400 714 694

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173


Alueellista tietoa