Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle ennustetaan normaalia vaikeampaa kelirikkoa, Etelä-Pohjanmaalle kesimääräistä (Pohjalaismaakunnat)

Teiden kelirikkokausi on alkanut Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Kelirikko kestää sääoloista riippuen keskimäärin yli kaksi kuukautta. Tiestöä on keväisin painorajoitettu keskimäärin 80 - 120 kilometrin matkalla. Painorajoituksia asetetaan tarpeen mukaan, riippuen kevään säistä ja tierungon sulamisen aiheuttamista ongelmista.

Etelä-Pohjanmaan alueella kelirikon ennustetaan olevan keskimääräisellä tasolla, kun taas Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueelle ennustetaan keskimääräistä vaikeampaa kelirikkoa. Ennuste pohjautuu alkutalven sääolosuhteisiin, jolloin pohjaveden pinta jäi korkealle muodostaen jäätä tierakenteisiin.

Kevään kelirikon vaikeus riippuu oleellisesti kevään säätiloista. Hitaasti etenevä viileä kevät, aurinkoisine päivineen ja mahdollisine yöpakkasineen, vähentää kelirikkoa. Nopeasti etenevä kevään tulo sateineen ja pilvisine päivineen puolestaan lisää kelirikkoa.

Päällystetyt tiet ovat kärsineet talven lauhoista ja sateisista keleistä. Päällysteisiin on muodostunut paljon vaurioita, kuten halkeamia ja reikiä. Näin ollen mahdollisesti joudutaan asettamaan nopeusrajoituksia pahimmille tieosuuksille.

Kelirikosta ja vaurioista pyritään varoittamaan tielläliikkujia liikennemerkein. Joskus vauriot ilmaantuvat kuitenkin niin nopeasti, ettei niitä ehditä merkitä. Tielläliikkujien onkin syytä noudattaa varovaisuutta etenkin vähäliikenteisillä teillä liikkuessaan. Teiden heikosta kunnosta ja liikenteen ongelmista voi ilmoittaa Tienkäyttäjän linjalle, puh. 0200 2100 (24 h/vrk).

Painorajoituksista huolimatta sallitaan yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeät kuljetukset, kuten säännölliset linja-autovuorot, elintarvike-, maito-, teuraseläin- ja tuorerehukuljetukset, lämmitysöljykuljetukset kasvitarhoille sekä jätehuoltolain edellyttämät kuljetukset. Myös tie-, tele- ja sähkölaitosten kunnossapitoajoneuvot saavat hälytysluontoisissa tehtävissä käyttää tiestöä.

Välttämättömien kuljetusten suunnittelussa ja toteuttamisessa yhteistyö tieviranomaisten kanssa on suotavaa.

Paikallisella aluevastaavalla on oikeus myöntää poikkeuslupia painorajoitetuille teille. Poikkeusluvan hakijan tulee lupaa hakiessaan perustella, miksi luvan hakijan mielestä kuljetus on välttämätön.

Tietoja kelirikkoon liittyvistä asioista saa paikallisilta ELY-keskuksen aluevastaavilta. Tietoa voimassa olevista painorajoituksista saa myös osoitteesta: http://liikennetilanne.liikennevirasto.fi/

Kelirikkokartta 2017

Lisätietoa:

 • Jaakko Huhtala
  Aluevastaava
  ELY-keskus
  Puh. 0295 027 720
 • Elina Granqvist
  Tienpidon suunnittelija
  ELY-keskus
  Puh.0295 027 970
 • Veijo Rajamäki
  Projektipäällikkö
  ELY-keskus
  Puh. 0295 027 750                                                                       

Alueellista tietoa