Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Pk-yritykset hakevat kasvua ja kansainvälistymistä Länsi-Suomessa (Keski-Suomen ELY-keskus)

ELY- keskukset rahoittavat pk- yritysten kasvua ja kansainvälistymistä edistäviä hankkeita osana Team Finland- verkostoa neljällä suuralueella Hämeen (Etelä-Suomi), Etelä-Savon (Itä-Suomi), Keski-Suomen (Länsi-Suomi) ja Pohjois-Pohjanmaan (Pohjois-Suomi) ELY- keskuksissa. Länsi-Suomen suuralueeseen kuuluvat Keski-Suomen, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnat.

Vuosia 2015 oli rahoituksen kysynnän osalta vireä ja myönnetty rahoitus painottui erityisesti uudistumista, kasvua ja kansainvälistymistä tavoittelevien mikro- ja pk- yritysten kehittämishankkeisiin. Niissä on painotettu toimialan tavanomaisten investointien sijaan alan uusinta teknologiaa sekä yrityksen liiketoiminnan muuta merkittävää uudistumista sekä kehittämistä kuten tuotteiden- ja palveluiden kehittämistä ja kansainvälistymistä.

Länsi-Suomen alueella vuonna 2015 rahoitusta haettiin 584 hankkeeseen yhteensä 58,3 milj. euroa. Siitä yrityskohtaisia kehittämishankkeita oli 560 kpl ja haettu avustusmäärä on ollut 53,1 milj. euroa. Toimintaympäristön kehittämisavustusten osuus oli 24 kpl ja haettu avustusmäärä on 5,2 milj. euroa.

Avustuksia vastaavasti myönnettiin v. 2015 yhteensä 39,5 milj. euroa joka jakaantui seuraavasti:

  • Yrityksen kehittämisavustukset 502 kpl 35 milj. euroa
  • Toimintaympäristön kehittämisavustukset 14 kpl 4,4 milj. euroa

Yrityskohtaisiin hankkeisiin myönnetty rahoitus kohdistui investointeihin (51,6%) ja kehittämiseen (48,4%). Kehittämiseen myönnetty osuus jakaantui kansainvälistymishankkeisiin (48%), tuotteiden- ja palveluiden kehittämiseen (43%) sekä muihin toimenpiteisiin (9%) kuten haastavien hankkeiden valmisteluun. Toimenpiteillä tavoitellaan hankkeiden päätyttyä vaikutuksiltaan lähes 730 milj. euron liikevaihdon kasvua ja 3000 uutta työpaikkaa. Toimialoista merkittävimpiä on metallituotteiden ja koneiden ja laitteiden valmistus joihin kohdistui lähes 30 % myönnetystä rahoituksesta. Ko. toimialojen osuus rahoituksesta on Länsi-Suomessa ollut perinteisesti merkittävä.

Toimintaympäristötuella kehitetään uusia toimintamalleja esimerkiksi aloittavien startup- yritysten käynnistymisen tehostamiseksi tai haetaan uusia ratkaisuja pk- yritysten alihankintaverkostojen toimintaan.   

Yritykset kehittivät aktiivisesti toimintaansa myös yritysten kehittämispalveluiden avulla. Analyysi- ja konsultointipalveluiden sekä pitkäkestoisten johtamisvalmennusten kautta yritykset varmistivat tulevaisuuden kasvusuunnitelmiaan ja konsultoinneissa painottui markkinointipuolen kehittäminen. Vuoden aikana kokeiltiin uudenlaisia teemaklinikoita tuotekehityksen ja innovaatioidenteemasta ja ne saavuttivatkin suuren suosion yrittäjien keskuudessa.

Yritykset ovat vahvasti panostaneet uudistumiseen, uuteen teknologiaan, tuotekehitykseen sekä kansainvälistymiseen vaikka toimintaympäristö on pysynyt haasteellisena.

Lisätietoja:    
Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin, puh. 0295 024 594
Rahoitusyksikön päällikkö Taina Lommi. puh. 0295 024 960

Alueelliset ELY-keskukset ja yritystukien alueelliset asiantuntijat

Länsi-Suomen yritystukien rahoituslinjaukset

Liitteet:
ELY- keskuksen rahoitustilastot 1.1.2015–31.12.2015

Diakooste rahoituksesta v. 2015

 


Alueellista tietoa