Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Pirkanmaan ELY-keskus pitää Humppila-Urjalan tuulivoima -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostusta riittävänä (Pirkanmaan, Hämeen ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset)

Voimamylly Oy:n Humppila – Urjalan tuulivoima –hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) on saatu päätökseen. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pitää Voimamylly Oy:n toimittamaa ympäristövaikutusten arviointiselostusta riittävänä.

Hankkeessa suunnitellaan enintään 21 tuulivoimalaa Humppilan ja Urjalan kunnan alueille. Humppilan ja Urjalan Nuutajärven taajamiin on noin 4 km lähimmästä tuulivoimalasta, ja Urjalan taajamaan on hankealueelta noin 10 kilometriä.

Noin 31 neliökilometrin laajuiselle alueelle suunnitellaan yksikköteholtaan 2–4,5 MW tuulivoimaloita, joiden kokonaiskorkeus on 175–200 metriä. Hankealueelle suunnitellaan lisäksi noin 6 km uutta maakaapeloitua 110 kilovoltin (kV) voimalinjaa ja Humppilaan yhtä uutta sähköasemaa sekä maakaapeliyhteyksiä ja huoltotieverkostoa kullekin tuulivoimalalle. Rakentamiseen otetaan maa-aineksia noin 75 000–90 000 kuutiometriä hankealueelta tai sen läheisyydestä.

YVA-menettely ja osayleiskaavan laadinta sovitettiin yhteen

Humppila-Urjalan tuulivoima -hankkeen YVA-menettely sovitettiin yhteen Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaavojen laadinnan kanssa. Tavoitteena oli, että ympäristövaikutusten arvioinnit toimisivat myös osana osayleiskaavojen arviointeja, ja että ne olisivat siten hyödynnettävissä suoraan myös rakennuslupia myönnettäessä. Kaavoitusta ohjaavan ympäristöministeriön Tuulivoimarakentamisen suunnitteluohjeen tavoitteena on, että voimalat suunnitellaan ja sijoitetaan siten, että ympäristöluvan tarvetta edellyttäviä vaikutuksia ei muodostu. Nyt arvioitu suunnitelma aiheuttaisi kuitenkin ympäristövaikutuksia, jotka edellyttäisivät osayleiskaavojen ja rakennuslupien lisäksi muun muassa ympäristöluvat.

Arviointiselostus on riittävä

Hankkeen yhteysviranomainen eli Pirkanmaan ELY-keskus pitää Humppila-Urjalan tuulivoima –hankkeen YVA-selostusta kokonaisuutena riittävänä. Mm. hankkeen luontovaikutukset ja vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön ja kulttuurimaisema-alueisiin on arvioitu pääosin kattavasti. Selostuksen suurimmat puutteet liittyvät laajan suoluonnon monimuotoisuuden kannalta Etelä-Pirkanmaan arvokkaan suovyöhykkeen pirstoutumisvaikutuksiin, melumallinnukseen ja ulkomelun suunnitteluohjearvojen tulkintaan sekä pohjavesivaikutuksiin.

Arviointimenettelyn aikana hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia on voitu poistaa suunnittelulla. Hankesuunnitelmassa on kuitenkin vielä useita haitallisia  ympäristövaikutuksia, jotka ovat estettävissä ja lievennettävissä  suunnittelulla, kuten mahdollisesti suppeammalla vaihtoehdolla, kulttuurimaisemaan kannalta parhaita sijoituspaikkoja ja ryhmittelyä tarkastelemalla sekä ottamalla suunnittelun lähtökohtiin suoluonnon monimuotoisuuden säilyminen, pohjavesi (Humppila) ja tietyt kiinteät muinaismuistot (Urjala).

Hankkeen YVA-menettely päättyy tähän lausuntoon arviointiselostuksesta. Yhteysviranomainen korostaa lausunnossaan, että riittävyydessä todetut olennaiset puutteet tulee kuitenkin korjata. Yhteysviranomaisen lausunto on otettava huomioon osayleiskaavojen kaavaehdotuksen laadinnassa. Lausunto ja arviointiselostus on liitettävä hankkeen mahdollisiin lupa- ja hyväksymishakemuksiin.

Lausunto on yleisön nähtävillä

Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto on yleisön nähtävillä vähintään kuukauden ajan vaikutusalueen kunnissa ja luettavissa kirjastoissa ja internetissä:

 • Humppilan kunnanvirasto, Kisakuja 2 ja kunnankirjasto, Iisakinkuja 3
 • Urjalan kunnanvirasto, Tampereentie 6 ja pääkirjasto, Tampereentie 4
 • Punkalaitumen kunnanvirasto, Vesilahdentie 5, kunnankirjasto, Urjalantie 27
 • Loimaan kaupungintalo, Kauppalankatu 3, ja pääkirjasto Kauppalankatu 17
 • Huittisten kunnanvirasto, Risto Rytin katu 36 ja kirjasto Lauttakylänkatu 26
 • Akaan kaupungintalo, Myllytie 3, Kylmäkosken kirjasto, Koulutie 3
 • Ypäjän kunnanvirasto, Perttulantie 20 ja kirjasto Perttulantie 59
 • Jokioisten kunnanvirasto, Keskuskatu 29 A ja kirjasto, Keskuskatu 23
 • Forssan kaupungintalo, Turuntie 18 ja pääkirjasto, Wahreninkatu 4
 • Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38, Tampere
 • Hämeen ELY-keskus, Birger Jaarlin katu 15, Hämeenlinna
 • internet-sivut www.ymparisto.fi/Humppilan-UrjalantuulipuistoYVA

Lisätietoja:

Pirkanmaan ELY-keskus

Leena Ivalo, puh. 0295 036 000
[email protected]


Alueellista tietoa