Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Pirkanmaan ELY-keskus myönsi luvan poiketa liito-oravan suojelumääräyksistä Tampereen raitiotien toteuttamiseksi Hallilassa (Pirkanmaa)

Pirkanmaan ELY-keskus on myöntänyt Tampereen kaupungille luvan poiketa luonnonsuojelulain 49 § 1 momentin mukaisesta liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja koskevasta kiellosta raitiotien sekä siihen liittyvän pysäkin ja Pehkusuonkadulta pysäkille tulevan kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi Hallilaan. 

Poikkeusluvan myöntämisen perusteina ovat muun tyydyttävän ratkaisun puuttuminen, liito-oravan suotuisan suojelun tason säilyminen ja erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottava syy.

Tampereen raitiotiehanke on valtakunnallisesti merkittävä hanke, joka edistää kestävää kehitystä, ympäristöystävällistä liikkumista sekä joukkoliikenteen esteettömyyttä ja liikenneturvallisuutta.

Pirkanmaan ELY-keskus katsoo, että raitiotielinjauksen sijoittumispaikkoja Hallilaan on arvioitu asianmukaisesti. Liito-oravalle haitatonta linjausvaihtoehtoa ei ole löydetty. Valittu linjaus on raitiotien toimivuuden ja liikenneturvallisuuden kannalta paras ratkaisu ja aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa liito-oravalle.

Poikkeuslupa sallii liito-oravan nykyisen elinympäristön pienentämisen, kulku-yhteyksien heikentämisen ja kolmen liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikaksi soveltuvan risupesäpuun hävittämisen Hallilan Vackerinpuistossa. Luvassa edellytettyjen kompensaatiotoimien avulla liito-oravan pesintämahdollisuudet paranevat ja liito-oraville soveltuvia elinympäristöjä ja kulkuyhteyksiä turvataan lähialueilla.  

- Poikkeuslupa edellyttää mm. pöntötyksiä Hallilaan ja sen lähialueille, puiden istutuksia liito-oravan kulkuyhteyksien parantamiseksi Hervannan Kanjonin alueella ja liito-oravalle soveltuvien elinympäristöjen suojelua kaavalla, kertoo ylitarkastaja Marja-Liisa Pitkänen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Lisätietoja:
- ylitarkastaja Marja-Liisa Pitkänen, p. 0295 036 162, [email protected]


Alueellista tietoa