Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Pirkanmaalta vähenee ensi vuonna yhdeksän taksia (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vahvistanut Pirkanmaan vuoden 2016 kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät. Jo kolmantena perättäisenä vuonna lupien määrä vähenee.


 
Pirkanmaan ELY-keskus vähentää Tampereen nykyistä taksimäärää ensi vuodeksi kuudella tavallisella taksilla. Tampereen taksitilaukset ovat vähentyneet vuosien 2013–2015 aikana lähes yhdeksän prosenttia. Tilausvälityksen kautta tulleet tilaukset ovat vähentyneet tammi-lokakuussa keskimäärin 1,9 prosenttia.

Eniten Tampereen seudun taksitilaukset ovat vähentyneet Nokialla, missä ELY-keskus vähentää alueen kiintiöstä yhden auton. Yhden auton vähennykset koskevat myös Parkanoa ja Valkeakoskea taksien ammattiajokilometrien ja liikevaihdon laskun vuoksi. Muissa Pirkanmaan kunnissa taksien määrä säilyy ennallaan.

–    Taksikiintiöt vahvistetaan vuosittain. Taksien tilaustilanne on nyt viime vuotista parempi, mutta edelleen niin heikko, että vähennyksiä on vieläkin tehtävä, toteaa lupapäällikkö Jari Lehtonen.

Kysyntä- ja tarjontatekijöiden vaikutusta lupakiintiöihin on arvioitu kaikkien asiakasryhmien osalta pitäen lähtökohtana taksipalvelujen hyvää saatavuutta niin kaupunkimaisilla alueilla kuin maaseudullakin. Erityisesti suurten kaupunkien ja kasvukeskusten kuntakohtaiset kiintiöt on pyritty vahvistamaan sellaiselle tasolle, että lupien määrä ei rajoita taksien saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikana eikä heikennä palvelujen laatua. Pirkanmaan ELY-keskus pitää tärkeänä, että takseja on riittävästi myös elinkeinoelämän ja kuntien kuljetustarpeisiin.

Vahvistaessaan lupien enimmäismääriä ELY-keskus on ottanut erityisesti huomioon keskeiset taksipalvelujen kysyntään vaikuttavat tekijät kuten väestökehityksen, väestön ikärakenteen, taajama-asteen sekä joukkoliikenteen palvelut. Keskeisinä taksitarjontaa määrittävinä tekijöinä on otettu huomioon taksitilausten kehitys, olemassa olevat lupamäärät, taksitiheys ja viime vuosien ajosuoritteet.

Liite: Pirkanmaan vuoden 2016  taksikiintiö

Lisätietoja:

  • Lupapäällikkö Jari Lehtonen, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 013, [email protected]

Alueellista tietoa