Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Parainen-Nauvo lauttarantojen parantamistyöt ruuhkauttavat lauttaliikenteen 1.4.-31.12.2016 (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Varsinais-Suomen ELY-keskus teettää Saaristotiellä (mt 180) Lillmälön ja Prostvikin lauttarannoilla rantarakenteiden peruskorjaus- ja uudisrakennustöitä. Työ sisältää lauttarantojen maatukien uusimisen sekä lauttojen tihtaalin rakentamisen molemmille rannoille. Lisäksi lauttapaikalle rakennetaan uuden, v. 2017 liikenteen aloittavan, hybridilautan tarvitsemat sähkö- ja rantautumislaitteet. Töistä johtuen lauttaliikenteen palvelutaso laskee v. 2016. Palvelutason lasku on huomioitu lautta-aikataulussa. Lisäksi töiden aikana voi tulla muutoksia tai peruutuksia joihinkin lauttavuoroihin. Liikenne tulee ruuhkautumaan lauttarannoilla ja odotusajat lautoille pitenevät palvelutason laskun ja mahdollisten lauttavuorojen muutosten vuoksi. Urakan kilpailutus käynnistyy lähiviikkoina ja työt kestävät alustavasti 1.4.–31.12.2016. Supistetuilla lauttavuoroilla ajetaan siis myös kesän sesonkikuukausina. Töiden aikataulu on todella tiukka, jotta työt saadaan valmiiksi ennen uuden lautan tuloa, joten töitä ei ole mahdollista keskeyttää kesän ajaksi.

Parainen-Nauvo lauttapaikalla aloittaa liikennöinnin vuonna 2017 uusi ympäristöystävällinen ja energiatehokas hybridilautta. Uusi lautta on kapasiteetiltaan aiempaa isompi. Lauttarantojen tieyhteydet, maatuet ja johdeseinämät on suunniteltu nykyisten lautta-alusten mittoihin sopiviksi. Uusi alus edellyttää uusien maatukien (2 kpl) ja tihtaalien (2 kpl) rakentamista lauttapaikalle vuonna 2016. Lisäksi lauttapaikalle hankitaan lautan tarvitsemat sähköliittymät ja rantautumislaitteet. Uusilla rakenteilla korvataan nykyiset melko huonokuntoiset maatuet Lillmälön ja Prostvikin lauttarannoilla. Urakka tulee sisältämään myös lauttarantojen sähköistystöitä ja kenttätöitä, kuten pengerrys-, asfaltointi- ja tiemerkintätöitä.

Rakennustöistä johtuen lauttaliikenteen palvelutaso laskee vuonna 2016 aikaisempiin vuosiin verrattuna. Esimerkiksi kesäaikataulun voimassaoloaikana lauttaliikenteen vuoromäärä vähenee noin parilla kymmenellä vuorolla viikossa aikaisempiin kesiin verrattuna. Palvelutason lasku johtuu siitä, että lauttarannoilla on töiden aikana käytössä vain yhdet maatuet tavanomaisen kahden maatuen sijasta. Lauttahenkilökunnan työaikalainsäädännön mukaiset tauot joudutaan pitämään Prostvikin vanhassa lauttarannassa.  Siirtoajoista johtuen taukoihin kuluu enemmän aikaa, koska aikaisemmin tauot on pidetty lauttarantojen toisissa maatuissa.

Palvelutason lasku on huomioitu julkaistussa lautta-aikataulussa. Voimassa olevaan lauttojen aikatauluun saattaa kuitenkin tulla muutoksia ja vuoroja voidaan joutua perumaan. Lauttojen käyttäjiä pyydetäänkin varautumaan liikennehäiriöihin sekä liikenteen ruuhkautumiseen töiden aikana. Lauttaliikennettä hoidetaan 1-3 aluksella mahdollisimman tehokkaasti. Pahoittelemme töistä aiheutuvaa haittaa tienkäyttäjille.

Vuonna 2017 liikenteeseen tulevan uuden energiatehokkaan, vähäpäästöisen ja aikaisempaa hiljaisemman hybridilautta-aluksen avulla on tarkoitus ratkaista lauttapaikan liikenteelliset ongelmat kestävämmin ja kustannustehokkaammin. Muutoksen myötä normaali kahden lautan kapasiteetti ylittää nykyisen kolmen lautan kapasiteettitason.

Töiden aikaisista liikennejärjestelyistä yms. tiedotetaan vielä tarkemmin ennen töiden alkamista.

LISÄTIETOJA: Varsinais-Suomen ELY-keskus, saaristoliikenteen hankinnan asiantuntija Tapani Jaakkola, p. 0295 022 791


Alueellista tietoa