Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Päivitä tietosi maaseudun yritystuesta (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Meneillään oleva Päivitä maaseutusi -kampanja kehottaa tarkastelemaan maaseutua uudesta näkökulmasta. Kampanja on osa maa- ja metsätalousministeriön hallinnoimaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Koska 95 prosenttia Suomesta on maaseutua, on kyse koko maata ja kaikkia suomalaisia hyödyttävästä ohjelmasta. 

Uuden ohjelmakauden myötä myös maaseudun yritystuki on päivittynyt. Maaseudun yritystuen "versio 2014  -2020" soveltuu entistä useammalle yritykselle. 
 

Kohderyhmä on entistä suurempi

Maaseudun yritystukea voivat hakea kaikki maaseutualueella toimivat pienet yritykset. Aiemmin maaseudun yritystukea oli mahdollista myöntää vain alle 10 henkeä työllistäville mikroyrityksille, mutta nyt tukea voivat saada myös pienet, alle 50 henkilöä työllistävät yrityksille. Keskisuurille yrityksille tukea voidaan myöntää, kun tuettavan toiminnan lopputuote on maataloustuote. Maatilalle yritystukea voidaan puolestaan myöntää silloin, kun maatilan yhteydessä harjoitetaan maatalouden ulkopuolista yritystoimintaa.

Maaseutualue on laaja

Lähes koko Kaakkois-Suomi on maaseutualuetta. Maaseutualueen ulkopuolelle jäävät Kouvolan, Kotkan, Lappeenrannan ja Imatran keskusta-alueet. Maaseutualueen ulkopuolisista alueista on laadittu kartat, jotka ovat nähtävillä ELY-keskuksen www-sivuilla.

Investointitukea pieniin ja isoihin investointeihin

Investointitukea voidaan myöntää sekä alkaville että toimiville yrityksille. Investointituen avulla yritys voi esimerkiksi rakentaa tarvitsemiaan tuotantorakennuksia tai hankkia uusia koneita, ohjelmistoja, patentteja tai valmistusoikeuksia. Tukea voi saada yli 10 000 euron investointeihin. Yli 2 miljoonan euron investointeihin tukea voidaan myöntää erityisen perustelluista syistä.

Investointituen määrä Kaakkois-Suomessa on pääsääntöisesti 20 prosenttia. Ennen investoinnin toteuttamista on mahdollista saada tukea investoinnin edellytysten selvittämiseen. Toteuttavuustutkimukseen voidaan myöntää tukea 40–50 prosenttia kustannuksista.

Perustamistukea yrityksen perustamiseen ja toiminnan uudelleen suuntaamiseen

Perustamistuki on ensisijaisesti tarkoitettu yrittäjän ensimmäisen yrityksen perustamiseen. Toimivalle yritykselle sitä voidaan myöntää silloin, kun yritys ryhtyy harjoittamaan kokonaan uutta liiketoimintaa. Perustamistukea voi saada esimerkiksi liiketoimintaosaamista vahvistavaan neuvontaan, tuotekehityshankkeisiin, markkinointisuunnitelman laatimiseen tai kansainvälistymiseen. Lisäksi sekä alkava että toimiva yritys voivat saada tukea uutta yritystoimintaa edistäviin kokeiluihin.

Perustamistuen määrä on 5 000–35 000 euroa. Kokeiluihin voi saada tukea 2 000–10 000 euroa.

Rahoitushakemus tehdään sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä

Maaseudun yritystukea haetaan joko ELY-keskuksesta tai paikallisesta Leader-ryhmästä. Hakemus tehdään sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä. Tärkein yritystukihakemuksen liite on liiketoimintasuunnitelma, ja se kannattaakin laatia huolella. Haku on jatkuva, mutta hakemukset ratkaistaan valintajaksoittain. Ennen rahoituksen hakemista kannattaa olla yhteydessä ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään.

Lisätietoa:

Maaseudun yritystuen suuntaaminen Kaakkois-Suomessa

Aluerajaukset:

Imatra
Kotka
Kouvola
Lappeenranta

Lisäksi:
www.mavi.fi/yritystuet


www.mavi.fi/hyrra

 


Alueellista tietoa