Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Päällystystyöt käyntiin kesäkuun alussa (Lapin ELY-keskus)

Päällystystyöt käynnistyvät Lapissa kesäkuun ensimmäisellä viikolla ja ne kestävät syyskuun loppupuolelle. Ennen päällystystöiden käynnistymistä urakoitsijat ovat jo aloittaneet valmistelevia töitä kuten routavaurioiden ja kantavuuspuutteiden korjaamista.

Tänä kesänä päällystystyöt painottuvat Etelä- ja Itä-Lappiin. Huonokuntoisia päällysteitä uusitaan 152 kilometrin matkalta. Pisimpiä päällystettäviä tiejaksoja ovat:

Vt 4 Peura – Jaatila 16,7 km
Vt 5 Suomu th – Joutsijärvi 17,3 km
Kt 80 Kittilä – Hormakumpu 16,6 km
Kt 81 Saarenkylä – Tennilä 24, 7 km
Mt 924 Simo – Alaniemi 24,0 km (sisältää myös tien levennyksen)
Mt 950 Oulun lääninraja – Hautajärvi 10,5 km ja Salla – Poropuisto 12,5 km.

Tiestöllä paikataan myös uria ja reikiä sekä tehdään tiemerkintöjä. Määrärahaa päällystämiseen, urapaikkauksiin ja tiemerkintöihin käytetään tänä vuonna yhteensä noin 13 miljoonaa euroa, josta kolme miljoonaa euroa on ns. korjausvelkarahaa. Vuosittain ylläpidettään valta- ja kantateiden ajoratamerkintöjä noin 2050 kilometrin matkalta.

Päällystystyöt aiheuttavat normaalisti hetkellisiä pysähtymisiä ja nopeusrajoitusten alentamista. Työt pyritään tekemään niin, että haitta tienkäyttäjille olisi mahdollisimman pieni. Liikenteelle aiheutuu tänä vuonna eniten haittaa kantatiellä 81 välillä Saarenkylä (CityMarket) – Oikarainen, valtatiellä 4 tieosalla Peura – Jaatila ja kantatiellä 924 tieosalla Simo – Alaniemi.

Tiemerkintätöistä aiheutuva haitta liikenteelle on yleensä lyhytkestoista.

Päällystys- ja tiemerkintäkohteissa noudatettava erityistä varovaisuutta

Päällystys- ja tiemerkintätyöt tehdään yleensä liikenteen seassa, joten autoilijoiden toivotaan noudattavan työmailla erityistä varovaisuutta ja huomioimaan kohteen nopeusrajoitukset. Päällystystyömaiden liikenneturvallisuutta parannetaan ottamalla käyttöön saattoauto päällystyskohteissa valtatiellä 4, valtatiellä 5 ja maantiellä 950. Tietyömaiden liikennevalojen ollessa punaisena, saattoauto ajaa autoletkan eteen ja valon vaihduttua vihreäksi saattoauto ajaa sallittua nopeutta tietyömaan ohi autoletka perässään. Työkohteen ohittamisen jälkeen saattoauto ajaa tien sivuun ja päästää autoletkassa olevat jatkamaan matkaansa.

Tiemerkintäkone on ohitettava riittävän etäältä ja erityistä varovaisuutta noudattaen. Tiellä olevat itsestään haihtuvat vaahtohattarat tai tielle asetetut muovikeilat varoittavat autoilijaa tuoreesta tiemerkinnästä. Vastamaalatulle viivalle ei saa ajaa, sillä tuore maali tarttuu helposti auton kylkiin ja on vaikeasti poistettavissa.

Tietoa päällystys- ja muista tietöistä saa internetistä Liikenneviraston liikennetilannesivulta http://liikennetilanne.liikennevirasto.fi sekä Tienkäyttäjän linjalta numerosta 0200 2100. 

 

LISÄTIETOJA: projektipäällikkö Matti Ryhänen, puh. 0295 037 255 ja ylläpitovastaava Ari Kärkkäinen, puh. 0295 037 237

 

LIITE: kartta päällystyskohteista vuonna 2016 (pdf)


Alueellista tietoa