Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Päällystys- ja tiemerkintätyöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tiestöllä (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella tiestön päällystys- ja tiemerkintätyöt ovat käynnistymässä. Työt suoritetaan pääasiassa toukokuun ja syyskuun välisenä aikana. Päällystys-, rakenteenparantamis- ja tiemerkintätöitä tehdään noin 23 miljoonalla eurolla. Maanteitä päällystetään noin 350 kilometriä, joista kevyen liikenteen väyliä on noin 14 kilometriä.

Päällystettyjen teiden ylläpito sisältää päällysteiden uusimista, tien rakenteen parantamista, urapaikkauksia sekä tiemerkintöjen tekemistä. 

Merkittävimmät päällystyskohteet Pohjois-Pohjanmaalla:

- valtatie 4:n päällystäminen Temmekseltä (mt 822 liittymästä)
pohjoiseen, yhteensä noin 11 km
- valtatie 4:n päällystäminen pohjoisen suuntaan välillä Kempele - Kaakkuri, yhteensä noin 8 km sisältäen Zeppeliinin ja Ouluntullin ramppien päällystystyöt
- valtatie 4:n päällystäminen etelän suuntaan Kempeleessä Zeppeliinin kohdalla, yhteensä noin 1,5 km
- valtatie 4:n päällystäminen Oulun kaupungin pohjois- ja eteläpuolella, 9 erillistä kohdetta, yhteensä noin 11 km
- valtatie 4:n päällystäminen Iin eteläpuolelta Lapin maakunnan rajalle, yhteensä noin 40 km
- valtatien 5:n päällystäminen välillä Kuusamo - Ruka noin 27 km sisältäen vt 5:n leventämistä välillä Nissinvaaran th - Ruka noin 13 km
- valtatie 8:n päällystäminen Limingassa, 2 erillistä kohdetta, yhteensä noin 11 km
- valtatien 20:n päällystäminen Pudasjärvellä välillä Kipinä (mt 8540) - Pärjänsuon (18788) th, yhteensä noin 34 km, sisältäen vt  20:n leventämistä noin 28 km
- valtatie 27:n päällystäminen välillä Kalajoki - Vaskikello (vt 4), 4 erillistä kohdetta, yhteensä noin 34 km
- valtatie 28:n päällystäminen Pyhännällä, 4 erillistä kohdetta, yhteensä noin 17 km
- maantie 58:n päällystäminen Haapajärvellä, yhteensä noin 6 km
- kevyen liikenteen väylän päällystämisiä Oulun seudulla noin 2 km ja Raahen seudulla noin 12 km

Merkittävin päällystyskohde Kainuussa:

- maantie 89:n rakenteen parantaminen, leventäminen ja päällystäminen välillä Härmänkylä - mt 912 risteys, yhteensä noin 36 km. Kohde saa rahoitusta myös Karelia ENPI CBC -ohjelmasta.
Karelia ENPI CBC on Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen rajanylittävän yhteistyön ohjelma, jonka tavoitteena on lisätä hyvinvointia ohjelma-alueella rajan ylittävän yhteistyön avulla.

Ajantasaiset tiedot tietöistä

  • Tienkäyttäjän linja p. 0200 2100
  • Tietyöt  (liikennevirasto.fi)

Lisätietoa Oulun seudun päällystyskohteista

Tiemerkintätyöt

Tiemerkintätyöt käynnistyvät toukokuussa ja jatkuvat syyskuulle saakka.

Lisätietoja:
Ylläpitovastaava Kari Holma p. 029 503 8243, [email protected]


Alueellista tietoa