Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Oulujoen lohen ylisiirrot saatiin päätökseen tältä syksyltä (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Oulujoella ylisiirrettiin voimalaitospatojen yläpuolelle tänä syksynä yhteensä 41 lohta. Lohista vapautettiin Utosjoelle 7 naarasta ja 16 koirasta sekä Kutujoelle 8 naarasta ja 8 urosta. Lohet pyydystettiin Merikosken voimalaitoksen kalatiestä ja alakanavasta. Näiden ylisiirtokalojen lisäksi pyydettiin 9 naarasta ja 20 koirasta Luonnonvarakeskuksen kalanviljelylaitokseen Keminmaahan tukemaan istutuskalojen mädinhankintaa. Kalojen pyynnin ja ylisiirrot toteutti Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry.

Ylisiirtolohien kiinniotto alkoi heinäkuun lopulla ja päättyi lokakuun alussa Merikosken kalatien sulkeuduttua. Ylisiirtojen tavoitteena on siirtää vuosittain noin 100 sukukypsää lohta. Tämän vuoden tavoitteeseen ei päästy pyynnissä ilmenneiden käytännön ongelmien vuoksi. Nykyinen ylisiirtolupa on voimassa elokuun 2018 loppuun.

Ylisiirtojen tarkoituksena on vahvistaa Oulujokeen leimautunutta lohikantaa. Ylisiirroilla pyritään myös tasoittamaan lisääntyvien lohien sukupuolijakaumaa. Tämä on erityisesti tarpeen Oulujoella, koska Merikosken kalatiestä uivista lohista vain muutama prosentti on mätiä kantavia isompia naaraskaloja.

Lohien ylisiirtoja tehtiin Oulujoella ensimmäisen kerran syksyllä 2014, jolloin Kutujokeen ja Utosjokeen siirrettiin yhteensä 49 lohta. Näistä noin puolet oli naaraita. Tämän vuoden ylisiirtolohien lisääntymisestä saadaan tietoa syksyn 2016 sähkökalastuksista.

Lohi nousee Oulujokeen muita Perämeren jokia myöhemmin loppukesän ja syksyn aikana. Syksyn viilentämissä vesissä ylisiirtojen toteuttaminen on  muita jokia helpompaa, koska kaloille aiheutetaan vähemmän stressiä ja  vesihometartuntojen riski on alhaisempi. Ylisiirtojen yhteydessä Evirassa tutkituissa lohissa ei ole tehty yhtään kalatautihavaintoa.

Jatkossa ylisiirrot pyritään systematisoimaan Montan voimalaitoksen yhteyteen suunnitteilla olevan kalojen kiinniottolaitteen avulla. Kiinniottolaite vastaa kalatien alaosaa, ja siitä voidaan ottaa kiinni sen sisään uivia lisääntymiskokoisia lohikaloja siirrettäväksi yläpuolisille vesistöalueille mahdollisimman vähin vahingoin.

Ylisiirrot toteutetaan osana Oulujoen vesistön puitesopimusta. Sopimuksen rahoittajia ovat Fortum Power and Heat Oy, Oulun Energia Oy, Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kunnat sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskukset.

Lisätietoja:

Arto Lehto, johtava vesitalousasiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus, p. 0295 038 367
Marja Savolainen, vt. ympäristöpäällikkö, Fortum Hydro Power and Technology, Renewable Energy,  p. 0504532344
Tapio Kangas, toiminnanjohtaja, Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry, p. 044 775 0847


Alueellista tietoa