Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Nokian Kyynijärven tuhkan rakeistamislaitos ja jätevesilietteen terminen käsittely -hankkeen YVA-menettely alkaa (Pirkanmaa)

Ecolan Oy:n ja Outotec Finland Oy:n yhteisen Nokian Kyynijärvelle suunnitellun hankkeen (Tuhkan rakeistamislaitos ja jätevesilietteen terminen käsittely) ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä 28.9. saakka. Kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään 17.8. klo 18-20.

Ecolan Oy:n tuotantolaitos valmistaa tuhkasta lannoitteita metsä- ja maatalouteen sekä karkearakeista kevytkiviainesta maarakentamiseen. Tuotannossa tarvittavat koneet ja laitteet sijaitsevat sisätiloissa (esikostutin, rakeistusrumpu ja kuljettimet). Prosesseihin lisätään ravinteita ja hivenaineita tai kalkkipölyä tai sementtiä. Prosessivettä tarvitaan enimmillään 100 kuutiometriä vuorokaudessa. Tuhkaa otetaan vastaan sisätiloissa tai painesäiliöautolla, ja varastoidaan siiloissa. Lannoitetuotannon raaka-aineena voidaan käyttää pastöroitua ja kuivattua jätevesilietettä tai biokaasun tuotannon mädätysjäännöstä. Liete pastöroidaan ja kuivataan Outotec (Finland) Oy:n teknologiaan perustuvalla laitoksella Kyynijärven alueella. Lannoitteita varastoidaan varastokatoksissa tai säkitettynä piha-alueella sekä karkearakeista kevytkiviainesta piha-alueella irtotavarana aumoissa.

Hankealueen tontti on vanha kiviainesten käsittelyalue. Hankealueen hulevesiä kerätään tasausaltaisiin, josta sitä otetaan osin prosessiin tai johdetaan Kyynijärveen. Toimintaa on laajimmillaan päivittäin ympäri vuorokauden ja ympäri vuoden. Kuljetusreitti alueelle on Porintieltä Koukkujärventietä osoitteeseen Testiradantie 2.

Arvioitavat vaihtoehdot

Vaihtoehto 0.

Ecolan Oy:n Kyynijärven tehtaan nykyinen, jonka kapasiteetti on 20 000 tonnia vastaanotettavaa tuhkaa vuodessa. Laitos aloittaa toimintansa syksyllä 2016.

Vaihtoehto 1. Tuhkan vastaanottomäärä 130 000 t/a ja lietteen terminen käsittely

Ecolan Oy:n tuotantolaitos vastaanottaa ja käsittelee 130 000 tonnia tuhkaa vuodessa. Laitokseen investoidaan toinen tuotantolinja ja lisätään varastointikapasiteettia. Outotec (Finland) Oy asentaa Ecolan Oy:n tontille jätevesilietteen termisen käsittelylaitoksen ensimmäisen vaiheen. Prosessi sisältää lietteen pikakuivauksen ja pastöroinnin. Kuivattu liete sekoitetaan tuhkaan ja Ecolan Oy rakeistaa seoksen tuotantolaitoksessaan.

Vaihtoehto 2. Tuhkan vastaanottomäärä 130 000 t/a ja lietteen termisen käsittelyn integraatti

Ecolan Oy:n tuhkarakeistamon kapasiteetti 130 000 tonnia tuhkaa vuodessa. Outotec (Finland) Oy:n teknologiaan perustuva laitos rakennetaan erilliselle tontille, jossa otetaan vastaan yhdyskuntien jätevesilietettä sekä biokaasulaitoksen mädätysjäännöstä vuositasolla noin 100 000 tonnia. Raaka-aineesta noin puolet käsitellään termisesti (pikakuivaus ja pastörointi) ja noin puolet poltetaan lietteenpolttolaitoksessa. Ennen polttoa liete esikuivataan sopivaan kuiva-ainepitoisuuteen. Esikuivaukseen selvitetään kahta teknisesti erilaista vaihtoehtoa. Lisäpolttoaineena on tarvittaessa hake tai turve. Poltossa muodostuva tuhka, sekä kuivattu ja pastöroitu liete, käytetään lannoitteiden valmistuksen raaka-aineena Ecolan Oy:n rakeistamolla.

Yleisötilaisuus 17.8.2016 klo 18–20

Arviointiohjelma on yleisön nähtävillä 6.7.–29.8.2016:

  • Nokian kaupungin kirjaamossa, kaupungintalo, Harjukatu 23, 2. kerros
  • Nokian kaupunginkirjastossa, Nuijamiestentie 9
  • Pirkanmaan ELY-keskuksessa, Yliopistonkatu 38, Tampere
  • osoitteessa www.ymparisto.fi/nokiankyynijarvenYVA

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus keskiviikkona 17.8.2016 klo 18–20 Nokian ajoharjoitteluratasäätiön päärakennuksessa, osoitteessa Testiradantie 57, Nokia.

Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto arviointiohjelmasta tulee nähtäville ja luettavaksi edellä mainittuihin paikkoihin ja ympäristöhallinnon Internet-sivuille syyskuussa 2016.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 29.8.2016 mennessä osoitteella [email protected] tai Pirkan­maan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere.

 

Lisätietoja:

www.ymparisto.fi/nokiankyynijarvenYVA

Yhteysviranomainen Pirkanmaan ELY-keskus

Hankkeesta vastaavat Ecolan Oy ja Outotec Finland Oy

Hankkeesta vastaavien YVA-konsultti


Alueellista tietoa