Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Närpiönjoen yhteistyön uusia tuulia (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Närpiönjoen yhteistyön edustajat järjestivät vastikään tiedotus- ja keskustelutilaisuuden Närpiössä. Reilu parikymmentä jokeen liittyvien eri organisaatioiden edustajaa kokoontuivat. Osallistujat tulivat pääasiassa Närpiöstä, Jurvasta (Kurikasta), Kaskisista ja Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. Aiheina oli mm. Lillån-joen kunnostukset, vesistöjen uudet luokittelut ja vesistönhoidon ajankohtaisasioita.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piirin edustaja Teemu Tuovinen kertoi Lillån-joen yläosan, Itäjoen, koskien kunnostuksista. Vesistön eläimistö voi hyvin, mikä myös näkyy vesistön ekologisessa luokittelussa.

Muissa Närpiönjoen osissa tila on toistaiseksi huonompi, vaikka jonkin verran parannusta on tullut muutamien viime vuosien aikana. Edelleen sulfaattimaista tulevien happamoittavien aineiden kuormitus muodostaa suurimman ongelman. Myös ravinneainepitoisuudet ovat korkeat.

Luokittelu on osa kansallista vesienhoidon suunnittelua, joka sisältää myös toimenpidesuunnittelua. Siitä vastaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, osin noudattaen kansallisesti tehtyjä suuntaviivoja ja osin ottamalla huomioon alueen asukkaiden ja toiminnanharjoittajien mielipiteet ja osaaminen.

Syksyn 2012 tulvaa koskevan esityksen yhteydessä osallistujat huomauttivat, että joen säännöstelyn osalta pitäisi ryhtyä toimenpiteisiin. Koska teollisuuden raakaveden tarve nykyään on merkittävästi pienempi kuin 1970-luvulla, jolloin Närpiönjoki padottiin, olisi nyt aika arvioida uudelleen ja tarkastella joen säännöstelyä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Metsä Board neuvottelevat asiasta. Myös keväällä 2013 alueella tulvi ja kokouksen osallistujille näytettiin tulva-alueista ilmakuvia.

Myös hanketilannetta käsiteltiin. Vielä on mahdollista anoa hanketukia vuodelle 2014. Närpiössä on käynnissä kasvihuoneiden kasteluvettä koskeva hanke. Sekä Närpiön että Kurikan osalta on laadittu kulttuuriympäristöohjelmat. Uudet hankkeet voisivat koska panostuksia kouluihin ja mahdollisesti Närpiönjoen opetuspaketin päivitystä.

Närpiönjoen yhteistyö alkoi vuonna 1999 Närpiön, Jurvan, Länsi-Suomen ympäristökeskuksen ja Metsä-Botnian yhteisellä julistuksella. Koska yhteistyökumppaneiden rakenteissa on tapahtunut jonkin verran muutoksia, julistus uusittiin vuonna 2010. Tilaisuudessa keskusteltiin myös siitä, onko tarvetta tarkistaa yhteistyön rakennetta.

Lisätietoja:

  • Suunnittelija Anna Bonde, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 027 777

Alueellista tietoa