Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Myrskylän, Askolan, Pukkilan ja Pornaisten pohjavesialueiden tarkistettujen luokitusten ja rajausten nähtävillä pitäminen (Uusimaa)

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on laittanut nähtäville Myrskylän, Askolan, Pukkilan ja Pornaisten pohjavesialueiden tarkistetut luokitukset ja rajaukset. Nähtävillä olon aikana on mahdollisuus toimittaa pohjavesialueiden rajauksiin ja luokituksiin liittyvää lisätietoa ELY-keskukselle. Tietojen viimeinen toimituspäivä on 19.3.2019. Tarkemmat ohjeet tietojen toimittamiseen on kerrottu kuulutuksissa.

Lakimuutoksen myötä aiemmin käytössä olleet pohjavesialueluokat on korvattu uusilla luokilla, joita ovat luokka 1 (vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue) ja 2 (muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue).

Mukaan luokitukseen on tullut E-luokka, johon luokitellaan ne pohjavesialueet, joiden pohjavedestä merkittävä ja lailla suojeltu pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. Näitä ekosysteemejä ovat esimerkiksi lähteet, lähdevaikutteiset suot ja lähdelammet, sekä muut pohjavedestä riippuvaiset luontotyypit. Jos 1 tai 2-luokkiin luokitellut pohjavesialueet samalla ylläpitävät edellä mainittua ekosysteemiä, niille lisätään merkintä E (1E tai 2E -luokka). Pohjavesialue voidaan luokitella pelkästään E-luokkaan silloin, kun pohjavesialue ei sovellu vedenhankintakäyttöön, mutta alue kuitenkin ylläpitää edellä kuvailtua ekosysteemiä.

Kuulutukset ovat nähtävillä aikavälillä 18.2.2019–19.3.2019 seuraavissa paikoissa:

 

Lisätietoja:

  • Geologi Esko Nylander, esko.nylander(at)ely-keskus.fi
  • Suunnittelija Vilma Lindgren, vilma.lindgren(at)ely-keskus.fi

Alueellista tietoa