Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Muuttaako digitalisaatio jatkossa myös suunnitteluhankkeiden raportointimuotoa? (Pirkanmaa)

Valtatie 3 Lempäälä-Pirkkalan YVA-selostuksesta nyt myös digiversio

Valtatie 3 Lempäälä-Pirkkalan YVA-selostuksesta tarjotaan käyttäjille nyt myös digitaalinen versio ”digiyva”. Sen sydämenä ovat lukuisat skaalautuvat digikartat lisätietoineen. Digiyva antaa myös aiheen pohtia suunnitteluhankkeiden materiaalien kehitystä tulevaisuudessa. Kun digitalisaatio etenee, muuttuuko suunnitelmien esitystapa ja miten?

ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen suunnittelema valtatie 3 parantaminen Lempäälän ja Pirkkalan välillä on edennyt ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus) nähtävilläolo- ja palautteenantovaiheeseen.

Arviointiselostus on nähtävillä helmikuun 2022 loppuun saakka osoitteessa www.ymparisto.fi/VT3LempaalaTamperePirkkalaYVA.  YVA-selostuksesta on tullut mittava tietopaketti, joka tuo esille tutkittujen vaihtoehtojen moniulotteiset vaikutukset.  Pdf-raportissa on lähes 300 A3-kokoista sisältösivua liitteineen.

YVA-selostuksen sisällöstä on tehty myös digitaalinen versio digiyva, joka tarjoaa vaihtoehtoisen tavan tutustua YVA-selostuksen teemoihin.  Digiyvaan on viety lähes kaikki YVA-selostuksen tekstisisältö. Se sisältää lukuisia digitaalisia karttoja, joita käyttäjä voi zoomata ja samalla tutkia karttakohteiden omaisuustietoja.  Selaimessa toimiva digisisältö sopeutuu joustavasti eri päätelaitteisiin ja toimii myös mobiilina. Käy tutustumassa digiyvaan arcg.is/0OHbKT0.

Keskustelu tarpeista jatkuu

Voi hyvin sanoa, että parhaimmillaan digikartat herättävät eloon suunnitelman olennaisen karttasisällön. Digiraporttien rakenteellinen sisältö avaa mahdollisuuksia navigointiin erilaisten tiedontarpeiden välillä. Linkit lisätiedon lähteille kuuluvat luontevasti digisisältöön.

Virallinen YVA-selostus on pdf-muodossa, mutta tulevatko digiyvan kaltaisessa muodossa olevat aineistot tulevaisuudessa suurempaan rooliin, pdf:n rinnalle tai jopa niiden tilalle? Tähän moniulotteiseen asiaan liittyy monia avoimia kysymyksiä kuten esimerkiksi suunnitelmaraporttien elinkaari ja arkistoinnin vaatimukset. Lainsäädäntö on tärkeä lähtökohta. Yksi kaikkein olennaisimmista näkökulmista on ehdottomasti käyttäjien kokemus ja tarpeet: Missä muodossa raporttien lukijat haluavat tutustua suunnitelmaraportteihin, pdf-muodossa, paperina vai selaimessa?  Keskustelu varmasti jatkuu, mutta digitalisaatio etenee askel askelta myös tiehankkeiden suunnittelumateriaaleissa.

Lisätietoa Valtatie 3 Lempäälä-Pirkkala parantamissuunnitelmasta:

Kuvituskuva.