Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Muutoksia Pirkanmaan pohjavesialueisiin (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaalla tehtiin vuonna 2013 pohjavesitutkimuksia III luokan pohjavesialueilla "Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen" -hankkeen yhteydessä (POSKI-hanke). Tutkimusten tavoitteena oli selvittää näiden ennen tutkimattomien alueiden käyttökelpoisuutta yhdyskuntien vedenhankintaan. 

Pohjavesiin liittyvistä tutkimuksista on vastannut Pirkanmaan liitto yhteistyössä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Tutkimuksissa on tehty yhteistyötä Geologian tutkimuskeskuksen kanssa, joka vastasi Pirkanmaan sora- ja hiekkamuodostumien tutkimuksista.

Tutkimuksia tehtiin 25 pohjavesialueella 11 eri kunnan alueella (Ikaalinen, Kangasala, Mänttä-Vilppula, Orivesi, Parkano, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Tampere, Urjala ja Virrat). POSKI-hankkeen pohjavesitutkimuksissa tehtiin kairauksia kaikkiaan 120 kappaletta. Pysyviä pohjaveden havaintoputkia asennettiin 14 kappaletta. Ominaisantoisuuspumppauksia suoritettiin 32 kappaletta. Pohjavesinäytteitä otettiin yhteensä 29, joista 17 otettiin ominaisantoisuuspumppauksen yhteydessä, 9 pysyvästä pohjaveden havaintoputkesta, 2 lähteestä ja 1 kaivosta. Tämän lisäksi Geologian tutkimuskeskus teki kairauksia ja geofysikaalisia tutkimuksia kaikkiaan 14 pohjavesialueella.

Pohjavedet luokitellaan kolmeen luokkaan

Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä velvoittaa ELY-keskuksia määrittämään pohjavesialueiden sijainnin ja rajat.  Kartoitetut pohjavesialueet luokitellaan käyttökelpoisuutensa ja suojelutarpeensa mukaan seuraaviin luokkiin:

  • I luokka: vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue,
  • II luokka: vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue ja
  • III luokka: muu pohjavesialue.

Tehtyjen tutkimusten tulosten perusteella päädyttiin poistamaan yhdeksän III luokan pohjavesialuetta. II luokkaan nostettiin yhdeksän pohjavesialuetta. Neljällä alueella tehtiin samalla rajausmuutos.  Seitsemän aluetta liitettiin osin tai kokonaan viereiseen I tai II luokan alueeseen. Lisäksi uuden tutkimustiedon perusteella voitiin joissakin tapauksissa muodostaa hydrogeologisesti yhtenäisiä pohjavesialueita alueiden välisiä rajoja muuttamalla.

Tutkimusraportti "Tutkimukset Pirkanmaan III luokan pohjavesialueilla 2013" on nähtävissä Pirkanmaan liiton Maakuntakaava 2040-sivuilla: http://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/poski. Raportista ilmenevät tutkitut alueet ja mitä muutoksia on ehdotettu luokituksiin ja rajauksiin eri alueilla.

Lisäksi POSKI-hankkeen ulkopuolella tehtiin pieni rajauslaajennus (Palkon ottamo) Miharin alueella Hämeenkyrössä ja Pälkäneellä Tuliharjun III luokan aluetta supistettiin ja se siirrettiin II luokkaan (vedenhankintaan soveltuva alue).

Em. muutokset on jo tehty Tamperetta ja Urjalaa lukuun ottamatta valtakunnalliseen tietokantaan Suomen ympäristökeskuksessa. Tampereen ja Urjalan muutokset ovat käytettävissä OIVA-palvelussa 25.11.2014. Pohjavesialueita koskevia tietoja ja aluerajauksia voi tarkastella OIVA-palvelussa (Hertta): www.ymparisto.fi/oiva.

Lisätiedot:


Alueellista tietoa