Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Muutoksia Pirkanmaan linja-autoliikenteeseen 5.6.2017 alkaen (Pirkanmaa)

Maanantaina, kesäkuun 5. päivänä alkavalla uudella ajokaudella tapahtuu eri puolilla Pirkanmaata muutoksia linja-autoyhteyksissä. Kaikkiaan noin 50 vuoroa lopettaa liikennöinnin kesän alkaessa. Määrä on samaa suuruusluokkaa aiempiin vuosiin verrattuna.

Muutoksia on tulossa muun muassa seuraaville tiesuunnille:

  • Kesäajan ja viikonlopun liikenteestä vähenee vuoroja väliltä Tampere-Sastamala-Huittinen. Liikennetarve Tampereelta Huittisten kautta Turkuun on osittain vähentynyt, koska Tampere-Turku välille on tullut lisää nopeampaa vuorotarjontaa valtatie 9 kautta kulkevalle reitille. 
  • Toijala-Valkeakoski välille hankitaan ELY-keskuksen sekä Akaan ja Valkeakosken kaupunkien kanssa kolme vuoroparia kesäajan liikennettä maanantaista perjantaihin.
  • Toijala-Valkeakoski väliltä loppuvat kokonaan lauantaivuorot, joilla on ollut vain vähän kysyntää.
  • Valkeakoski-Urjala välille hankitaan Urjalan kunnan toivomuksen mukaisesti kaksi vuoroparia ELY-keskuksen ja Urjalan kunnan rahoittamana uutena liikenteenä.
  • Forssa-Urjala väliltä vähenee viikonloppuliikennettä, jonka kysyntä on ollut erittäin vähäistä.
  • Keuruu-Kolho-Vilppula-Mänttä väliltä vuorot loppuvat. Mäntän ja Vilppulan välille jää liikennettä, samoin Mäntästä Keuruulle johtavalle kantatie 58:lle. Kolhosta Vilppulaan kulkee junaliikennettä.
  • Mänttä-Orivesi väliltä kouluvuoden aikana liikennöitävistä vuoroista vähenee kaksi vuoroa suuntaansa. Lauantaisin Orivesi-Ruovesi-Virrat välillä liikennöity vuoropari loppuu niin ikään, koska ELY-keskus ei hanki lauantaivuoroja muuallekaan.
  • Hämeenkyröstä Mahnalan kautta Ylöjärvelle ja Tampereelle ajettavat vuorot loppuvat myös. Käyttäjiä on pääasiassa ollut Metsäkylä-Tampere välillä, missä on runsaasti muutakin liikennettä. Valtatie 3:lla Hämeenkyröstä Tampereelle kulkee useita suoria vuoroja päivässä.
  • Tampere-Pori väliltä väheni reittiliikenneluvalla ajettavaa liikennettä jo toukokuun puolivälissä.

Siirtymäajan liikennöintisopimuksilla liikennöidään kesäkuun alusta noin 250 vuoroa. Jäljelle jäävistä sopimuksista useimmat päättyvät vuoden 2018 aikana, ja loputkin seuraavan vuoden puolella voimassa olevat Pirkanmaan siirtymäajan liikennöintisopimukset viimeistään toukokuussa 2019.

Reittiliikenneluvilla liikennöidään muun muassa Tampere-Pori, Mänttä-Orivesi-Tampere, Virrat-Ruovesi-Tampere sekä useita Tampere-Ikaalinen välin vuoroja. Reittiliikenneluvilla ajetaan kaikkiaan noin 180 vuoroa. Reittiliikennelupaliikenteenä hoidetaan pääasiassa suurten kaupunkikeskusten välinen liikenne.

Pirkanmaan ELY-keskus on jatkanut yhden vuoden optiolla lähes kaiken hankkimansa liikenteen kesään 2018 saakka. Vuoroja on noin 120, ja niihin käytetään vuodessa noin 1,3 miljoonaa euroa. Viime talvena liikennettä kilpailutettiin vähäisessä määrin.

Osissa Pirkanmaata liikenteen järjestäminen on kovin ongelmallista, koska matkustajamäärät ovat vuosi vuodelta vähentyneet. ELY-keskuksen tehtävänä on liikennepalvelujen turvaaminen kuntakeskusten välillä ja yhteydet Tampereelle.

Kutsuliikenteenä yhdessä kunnan kanssa järjestettävä yhteys voisi olla yksi vaihtoehto huolehtia linja-autoyhteyden säilymisestä vain vähän matkustajia sisältävillä reiteillä. Tämän vuoden alusta esimerkiksi osalla yhteysväleistä Rautajärvi-Pohja, Luopioinen-Rautajärvi ja Luopioinen-Pälkäne on toiminut kutsuliikenne jatkoyhteytenä. Tammi-huhtikuussa matkustajia on ollut yhteensä noin 20. Käytännön järjestelyistä on vastannut Pälkäneen kunta ja ELY-keskus taas osaltaan on rahoittanut liikennettä.

Lisätietoja:

  • Joukkoliikenneasiantuntija Seija Siitonen, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, p. 040 722 5410, [email protected]  

Alueellista tietoa