Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Muonion ympäristö-, reitistö- ja palveluvarustus -hankkeen toteutus aloitetaan (Lapin ELY-keskus)

Muonion ympäristö-, reitistö- ja palveluvarustus- hankkeen rakentamistyöt aloitetaan Muoniossa. Hankkeessa kunnostetaan olemassa olevia latupohjia ja moottorikelkkareittejä, laaditaan opastemerkintä suunnitelma latureiteille ja kelkkareiteille sekä rakennetaan viitoitukset ja opaste/ infopisteet kunnostettaville latureiteille. Kunnostettaville moottorikelkkareiteille rakennetaan opasteviittoja risteyksiin, parannetaan kelkkareitin merkintöjä sekä rakennetaan tervetuloa- kyltit kunnan rajalle kolmeen eri kohteeseen.

 

Latupohjia kunnostetaan Muonion kirkonkylän, Olostunturin ja Särkijärven – Torassiepin alueilla. Moottorikelkkareittien parannuskohteet sijoittuvat Muonion kirkonkylän, Oloksen ja Torasieppi – Jerisjärven alueille. Lisäksi pienehköjä kunnostuksia tehdään Särkilompolon eteläpään sekä Lompolorovan ja Vuontisjärven läheisyydessä.

 

Hanketta koordinoi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Lapin ELY- keskus) ja se toteutetaan yhteistyössä Muonion kunnan sekä Muonion yrittäjien kesken. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja valtio 65,5 %:n osuudella, Muonion kunta 23 %:n osuudella sekä Muonion yrittäjät 11,5 %:n osuudella.

 

Hankkeelle on palkattu suunnittelija, joka aloittaa reittien viitoituksen ja opasteiden merkintäsuunnitelman laadinnan lokakuun alkupuolella. Latu- ja kelkkareittien kunnostustyöt toteutetaan ostopalveluina ja urakka kilpailutetaan lokakuun aikana. Kunnostukset suoritetaan sulanmaan aikana ja pääosin työ toteutetaan kesällä 2014. Osa kunnostuksista voidaan toteuttaa jo tämän syksyn aikana ennen lumen tuloa.

 

Töiden valmistuttua Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luovuttaa hankkeessa toteutetut reittien kunnostukset ja rakenteet Muonion kunnalle, joka vastaa valmiiden reittien ja rakenteiden hoidosta ja kunnossapidosta.

 

Lisätietoja:

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Rakennuttamisinsinööri Juha Kuivalainen, puh 0295 037 391

Aluevastaava Timo Tauriainen, puh 0295 037 549

 

Muonion kunta

Teknisen osaston päällikkö Mauri Kivelä, puh 0400 398 062

                                                                                       

 

 

 


Alueellista tietoa