Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Multian Päijänteenmäkeen merkittävä metsiensuojelualue (Keski-Suomen ELY-keskus)

Mirja-Liisa Kankaan perikunta ja Keski-Suomen ELY-keskus ovat tehneet kiinteistökaupan noin 60 hehtaarin suuruisesta maa-alueesta osana maanomistajille vapaaehtoisen Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) toteutusta. Alueella on runsaslahopuustoista kangasmetsää, pienveden lähimetsää ja suon reunametsiä, ja sen suojelulla varmistetaan luonnonmetsän säilyminen ja kehittyminen edelleen.

Kaupalla valtion omistukseen siirtynyt Päijänmäen tila on laaja, yhtenäinen metsäkohde, joka sijoittuu lähes 200 metrin korkuisen Päijänteenmäen huipulle ja topografialtaan vaihtelevalle etelä-kaakkoisrinteelle. Suuri osa kohteen metsistä on vanhaa mäntyvaltaista puolukkatyypin metsää ja paikoin esiintyy merkittävässä määrin mäntylahopuuta ja koivupökkelöitä. Alueen monimuotoisuutta lisäävät myös kuusivaltaiset alueet, lähteet, korvet ja rämeet.

Alue säilyy edelleen vapaasti retkeilijöiden tutustuttavissa. Valoisat ja kumpuilevat, osin jyrkkäpiirteiset mäntykankaat ovat maisemallisesti erittäin hienoja ja sopivat omatoimiseen metsäretkeilyyn. Alue sijaitsee kävelyetäisyyden päässä Keuruun puolella olevasta kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta Vuorelan kirjailijakodista ja siitä Multialle lähtevästä Runoilijan polun retkeilyreitistä.

Tulevaisuudessa kohteen hallinnasta vastaa Metsähallituksen Luontopalvelut. 

Liitteet:
Kartta

Kuva alueesta, kuvaaja Johanna Hallman

Lisätiedot:
biologi Johanna Hallman, puh. 0295 024 733

ympäristölakimies Tarja Kangasmaa, puh. 0295 024 897


Alueellista tietoa