Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Mittavat liikennejärjestelyt Loimaan keskustassa risteyssillan uusimisen ja Lammenpuiston alikulkukäytävän rakentamisen ajaksi - risteyssillan purkutyöt sulkevat valtatien 9 viikonloppuna ja liikenne ohjataan kiertotielle (Varsinais-Suomi)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on viikolla 6 aloittanut Loimaalla maantiellä 213 (Pikatie) valtatien 9 ylittävän ns. Kuivan sillan nimellä tunnetun risteyssillan uusimistyöt. Rakennustöiden aluksi on valtatielle 9 tehty työnaikaiset liikennejärjestelyt, jotka käsittävät mm. työnaikaisen kiertoliittymän rakentamisen eritasoliittymän ramppien kohdalle. Työnaikaiset järjestelyt laskevat teiden nopeusrajoituksen 50 km/h:ssa. Työnaikaiset liikennejärjestelyt ovat käytössä koko urakan ajan. Viikon 8 viikonloppuna valtatien liikenne joudutaan katkaisemaan turvallisuussyistä kokonaan runsaan vuorokauden ajaksi kun nykyinen silta puretaan. Mt 213 työkohteen ohi on tuolloin käytettävissä kuten muulloinkin työn aikana mutta valtatiellä 9 on käytettävä maastoon viitoitettua kiertoreittiä Hirvikosken ja Onkijoen kautta. Liikennejärjestelyt tulevat ajoittain aiheuttamaan teiden ruuhkautumista. Mt 213 suuntaiselle kevyelle liikenteelle on viitoitettu väliaikainen yhteys olemassa olevien väylien ja valtatien alikulkukäytävän kautta, jotta kevyen liikenteen toimivuus ja turvallisuus pystytään varmistamaan koko työn ajan. Rakennustyöt kestävät vuoden 2019 loppusyksyyn saakka. Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa. Liikennejärjestelyt tulevat ajoittain aiheuttamaan liikenteen ruuhkautumista, etenkin aamun ja iltapäivän työmatkaliikenteen ruuhka-aikoina. Pahoittelemme rakennustöiden aiheuttamia haittoja tielläliikkujille.

Lauantai 23.2. klo 6.00 - sunnuntai 24.2. klo 21.00 välisenä aikana tehtävän nykyisen sillan purkutöiden ajaksi koko valtatien 9 liikenne sillan kohdalla joudutaan turvallisuussyistä katkaisemaan. Tällöin on käytettävä muita reittejä. Siltapaikan voi kiertää Turun ja Tampereen välillä työmaan kiertoliittymän, Hirvikosken, Onkijoen ja valtatien 9 ns. Paunan liittymän kautta käyttäen reittinä teitä 9 – 213 – 2292 – 2293 – 9 tiedotteen alla olevan karttaliitteen mukaisesti. Reitti on edellä lueteltu ajosuunnassa Turusta Tampereen suuntaan. Purkutyön johdosta liittymäalue tulee olemaan muutamia päiviä valaisematon.

Kiertoreitistä on tiedotettu linja-autoliikennöitsijöille. Matkustajia pyydetään huomioimaan, että ensi viikonlopun liikennekatkon aikana Turku-Tampere välillä käytetään pikavuoroliikenteessä maantiellä 213 työmaasta Hirvikosken suuntaan sijaitsevia lähimpiä linja-autopysäkkejä Kartanomäenkadun/Myrskylinnankadun liittymässä. Satakunnantien alikulkukäytävän yhteydessä oleva pikavuoropysäkkipari ei tuolloin ole käytössä.

Valtatien 9 ja maantien 213 risteyssilta on huonokuntoinen ja Loimaan eritasoliittymän rampeissa on toimivuusongelmia. Rampeille ei voida ilman suurempaa parannusta pidentää liittymis- ja erkaantumiskaistoja. Myös ramppien geometria on tiukka. Hankkeessa uusitaan valtatien 9 ja maantien 213 risteyssilta aikaisempaa leveämpänä ja risteyssillalle tulee lisäkaistoja. Ramppien geometriaa parannetaan nykyistä väljemmiksi ja pidemmiksi. Liikennemäärä sillan alittavalla valtatiellä on noin 6400 ajoneuvoa vuorokaudessa ja sillan ylittävällä maantiellä 13 400 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Hankkeen yhteydessä rakennetaan valtatien alittava Lammenpuiston jalankulun ja pyöräilyn alikulkukäytävä sekä uudet linja-autoliikennettä palvelevat pysäkit, joita on mahdollista kehittää Loimaan terminaalityyppisiksi pysäkeiksi palvelemaan saatto- ja liityntäliikennettä. Lammenpuiston alikulkukäytävä palvelee erityisesti taajama- ja työpaikka-alueen kevyen liikenteen tarvetta päästä turvallisesti valtatien 9 yli. Alueella on suuria asuntoalueita, joilla on liikennöintitarpeita valtatien toiselle puolelle mm. koulu-ja urheilukeskukseen ja kauppapalveluihin.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Oteran Oy. Rakennustyötä valvoo Rakennuttajatoimisto HTJ Oy. Loimaan kaupunki rahoittaa hanketta 1,2 miljoonan euron osuudella hankkeen noin 6,5 miljoonan euron kokonaiskustannuksista, mutta kaupunki ei osallistu hankkeen toteutukseen.

LISÄTIETOJA                              

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: projektipäällikkö Veli-Pekka Pelttari, p. 040 705 0902

- Oteran Oy: työpäällikkö Kimmo Kanerva, p. 0400 125 477

- Kiertotie:


Alueellista tietoa