Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Metsätalouden ja turvetuotannon vesistövaikutukset ja vesiensuojelun kehittäminen esillä TASO-hankkeen päätösseminaarissa (Keski-Suomen ELY-keskus)

Turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelun kehittämishanke (TASO-hanke) päättyy vuoden 2013 lopussa. Hankkeen tuloksia esitellään maanantaina 11.11.2013 klo 9.30─16.00 Jyväskylässä Vanhalla Ortopedialla (Vaasankatu 2, Volmari-auditorio).  

TASO-hankkeessa on metsätalouden osalta mm. päivitetty vesiensuojelusuosituksia, kehitetty vesiensuojelun suunnittelua ja omavalvontaa, ohjeistusta kosteikkojen mitoitukseen, tuotettu työ- ja toimintaohjeita, koulutusmateriaalia sekä pidetty koulutustilaisuuksia metsätalouden toimijoille. Seminaarissa professori Leena Finér Metsäntutkimuslaitoksesta kertoo metsätalouden vesiensuojelun kehitystyöstä TASO-hankkeessa.

Turvetuotannon osalta TASO-hankkeessa on selvitetty mm. vesiensuojelutoimenpiteiden
tehoa kokeillen uusiakin menetelmiä ja tuotettu tietoa näistä menetelmistä. Lisäksi on
kehitetty turvetuotannon vesiensuojelun omavalvontaa ja koulutusta.

Erikoistutkija Kaisa Heikkinen Suomen ympäristökeskuksesta kertoo, miten turvetuotannon vesiensuojelua on arvioitu ja kehitetty TASO-hankkeessa.

Hydrologi Sirkka Tattari Suomen ympäristökeskuksesta esittelee vasta valmistuneen laskentaohjesuosituksen turvetuotannon kuormituslaskentoihin. Laskentaohjesuosituksella pyritään yhtenäistämään turvetuotannon päästötarkkailua.

Hankekoordinaattori Pia Högmander Keski-Suomen ELY-keskuksesta kertoo TASO-hankkeessa toteutettujen jatkuvatoimisten ja vesinäytteenottoon perustuvien seurantojen tuloksista ja niihin perustuvista kuormituslaskelmista. Kuormitusarvioita on laskettu metsätalouden ojitusalueille, turvetuotannon kohteille ja luonnontilaiselle suolle. Lisäksi tilaisuudessa esitellään humuksen ja kiintoaineen mallintamiseen sekä kulkeutumiseen liittyvien tutkimusten tuloksia.

Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin. Tervetuloa!

TASO-hankkeen päätösseminaarin ohjelma

Keski-Suomen ELY-keskuksen hallinnoimassa valtakunnallisessa TASO-hankkeessa (2011–2013) tuotetaan tietoa vesistökuormituksesta sekä vesiensuojeluun ja mitoittamiseen liittyviä suosituksia, kehitetään turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelun omavalvontaa sekä lisätään tietoa toimialojen vesiensuojelusta. Hanketta on toteutettu pääosin Saarijärven reitillä. Hankkeen loppuraportti julkistetaan 10.4.2014.


Lisätietoja:

Pia Högmander, hankekoordinaattori, Keski-Suomen ELY-keskus, p. 0295 024 864, pia.hogmander(at)ely-keskus.fi

Tuija Pehkonen, suunnittelija, Keski-Suomen ELY-keskus, p. 0295 024 887, tuija.pehkonen(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa