Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Metsäsairila Oy:n biokaasulaitos ei tarvitse YVA-menettelyä (Etelä-Savo)

Etelä-Savon ELY-keskus tarkisti aikaisemman päätöksensä Metsäsairila Oy:n suunnittelemasta biokaasulaitoshankkeesta. Uudenkaan päätöksen mukaan biokaasulaitoksen rakentamiseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Aiempi päätös tarkistettiin toiminnanharjoittajan pyynnöstä.

YVA-menettelyä ei edelleenkään tarvita, koska laitoksen toiminnassa on tapahtunut vain vähäisiä muutoksia. Biokaasulaitoksessa ja kompostilaitoksessa käsiteltävien raaka-aineiden maksimimäärä yhteensä on 19500 tonnia vuodessa. Laitoksen sijainnin ja raaka-aineiden koostumuksen ja määrän muutos ja laitoksesta johtuvan liikenteen vaikutukset ympäristöön ja luontoon ovat vähäisiä.

Alueen kaavoitus on ajan tasalla, ja hanke on kaavan ja sen tavoitteiden mukainen. Laitoksen ympäristövaikutukset muodostuvat uuden laitoksen rakentamisesta ja sen toiminnasta (raaka-aineen purkaminen, syötteen varastointi, kuljetukset ja tarvittaessa mädätteen kompostointi). Kaikki tuleva biojäte kuormataan ilmatiiviissä vastaanottotiloissa, joista hajukaasut käsitellään otsonoimalla.

Biokaasulaitoksen toiminnalla on positiivisia vaikutuksia kiertotalouden ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta. Raaka-aine koostuu biojätteestä, jolloin raaka-aineista muodostuvat kasvihuonepäästöt vähenevät huomattavasti.

YVA-lakia muutettiin vuonna 2017, mutta päätöksessä noudatetaan siirtymäsäännösten takia vanhaa YVA-lakia. Päätös tehtiin vuoden 1994 lain perusteella siksi, että kyseessä on jo aiemmin tehdyn päätöksen tarkistus.

Päätös on nähtävillä verkkosivulla osoitteessa www.ymparisto.fi > Asiointi ja luvat > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-päätökset > Etelä-Savo

Linkit:

Lisätietoja:

Sähköposti [email protected]

Ympäristönsuojelun asiantuntija, Anni Panula-Ontto-Suuronen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 158

Yksikön päällikkö Marjukka Kilpeläinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 187


Alueellista tietoa