Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Metsäkauriita ja valkohäntäpeuroja on nyt entistä enemmän, ole tarkkana liikenteessä myös kesällä (Pirkanmaa)

Hirvieläimistä Pirkanmaalla esiintyy pääasiassa hirviä, valkohäntäpeuroja ja metsäkauriita. Hirvikannan tiheys on tavoitetason mukainen, ja hirvien määrä on pysynyt suunnilleen samana viime vuosina. Valkohäntäpeura- ja metsäkauriskannat sen sijaan ovat kasvaneet voimakkaasti, mikä lisää onnettomuuksia. Mitä enemmän hirvieläimiä, sitä enemmän eläinten ja autojen törmäyksiä teillä.

Valkohäntäpeura Vesilahdella.
Valkohäntäpeura Vesilahdella. Kuva Liisa Lammivaara

Eniten onnettomuuksia syyskuussa, vakavimmat seuraukset kesällä

Tilastojen valossa eri hirvieläinonnettomuudet painottuvat Pirkanmaalla eri vuodenaikoihin. Vuosina 2017–2021 hirvionnettomuuksia tapahtui eniten syyskuussa, metsäkaurisonnettomuuksia toukokuussa ja valkohäntäpeuraonnettomuuksia marraskuussa. Suuret onnettomuusmäärät eivät suoraan merkitse vakavia seurauksia. Henkilövahinkoon johtaneita eläinonnettomuuksia tapahtui viiden vuoden tarkastelujaksolla 2017–2021 eniten heinäkuussa. Pirkanmaalla myös kuolemaan johtaneet eläinonnettomuudet ovat tapahtuneet kesäkuukausina.

Kuvaaja: Hirvieläinonnettomuuksien viiden vuoden (2017–2022) summa kuukausittain.
​​​​​​​Hirvieläinonnettomuuksien viiden vuoden (2017–2022) summa kuukausittain.

Valtaosa hirvieläinonnettomuuksista ei johda kuolemaan, mutta kuolemaan johtavien onnettomuuksien määrää ei ole saatu laskemaan. Vuosina 2017–2021 Suomessa tapahtui yhteensä 14 kuolemaan johtanutta eläinonnettomuutta, mikä on enemmän kuin edellisellä viisivuotiskaudella. Maakuntatasolla vuosittainen vaihtelu on suurta. Suomessa tapahtuu vuosittain lähes 14 000 hirvieläinonnettomuutta, joista noin prosentti johtaa henkilövahinkoon. Eniten onnettomuuksia tapahtuu Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. Pirkanmaa on kolmannella sijalla 1 700 vuosittaisella hirvieläinonnettomuudella.

Suuri peura- ja kauriskanta

Suomen valkohäntäpeurakanta on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Aktiivisella kannanhoidolla riistanhoitoyhdistykset ovat saaneet kannan kasvun taittumaan lähes kymmenen vuoden jyrkän kasvun jälkeen. Vahvinta peurakanta on maan lounaisosissa. Myös Pirkanmaalla valkohäntäpeurojen tiheys on suurinta lounaisissa kunnissa, mutta päättyneellä metsästyskaudella kannan karsinta onnistui hyvin. Riistanhoitoyhdistysten pitkäjänteinen työ on tuottanut tulosta, mikä näkyy myös onnettomuusmäärien kehityksessä.

Metsäkauris on yleistynyt Pirkanmaalla viime vuosina voimakkaasti. Metsäkauriista ei tehdä virallista kanta-arviota kuten hirvistä ja valkohäntäpeuroista, vaan kannan kehitystä arvioidaan muun muassa saalis- ja onnettomuusmääristä. Vuonna 2021 Tampereella jo 87 prosenttia kaikista eläinonnettomuuksista oli metsäkaurisonnettomuuksia. Metsäkauris on pienempi ja sirompi kuin valkohäntäpeura, eikä onnettomuus yleensä johda henkilövahinkoihin.

Terveiset kesälomaliikenteeseen

Elinvoimaisten eri hirvieläinkantojen vuoksi Pirkanmaalla tapahtuu paljon onnettomuuksia kaikkina vuodenaikoina ja vuorokaudenaikoina. Usein yhdistävänä tekijänä loukkaantumiseen tai kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa on liian hyvät ajo-olosuhteet, kuten paljas ja kuiva tie, päivänvalo sekä kirkas tai pilvipoutainen sää. Kesälomaliikenteessä hirvi- ja kauriseläimistä varoittaviin merkkeihin tulisikin suhtautua riittävän vakavasti ja keventää tarvittaessa kaasujalkaa.