Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Maatiloilla investointihalukkuutta – ministeriö osoitti lisämäärärahaa hakemuksiin (Lapin ELY-keskus)

Maa- ja metsätalousministeriö on osoittanut 19.5.2016 lisää avustusvaroja EU-osarahoitteisiin maatalouden aloitus- ja investointitukiin. EU-osarahoitteisia avustusvaroja myönnettiin Lappiin tälle vuodelle lisää kaksi miljoonaa euroa. Kaiken kaikkiaan ELY-keskuksen käytössä on tälle vuodelle maatalouden aloitus- ja investointitukiin EU-osarahoitteisia ja kokonaan kansallisia avustusvaroja yhteensä noin 4,2 miljoonaa euroa, korkotukilainaa noin 3,3 miljoonaa euroa.

– Lisämäärärahan ansiosta kaikkiin valintamenettelyn läpäisseihin, hyviksi arvioituihin hankkeisiin voidaan tehdä myönteinen rahoituspäätös ja määrärahaa jää käyttöön myös alkusyksystä päättyvälle hakukierrokselle, maatilarahoitusasiantuntija Hannu Puominen toteaa tyytyväisenä.

Päätöksenteon osalta ollaan hyvässä vauhdissa ja noin puoleen investointitukihakemuksista on jo tehty päätös. Kaikkiin 15.3. mennessä vireille tulleisiin hakemuksiin tehdään päätökset valtakunnallisen aikataulun mukaisesti 17.6. mennessä.

Rahoitettavat hankkeet valitaan pisteyttämällä hakemukset valtakunnallisten valintakriteerien mukaisesti. Valinnassa tärkeä merkitys on liiketoimintasuunnitelmalla, johon sisältyvät muun muassa maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat.

Hakujakson 16.1.–15.3. aikana tukea haettiin Lapissa yhteensä 17 investointiin. Osa investoinneista on navetta- ja muita tuotantorakennusinvestointeja, osa pienempiä laiteinvestointeja. Aloitustukihakemuksia on tullut alkuvuoden aikana vireille kaksi kappaletta, mutta kyselyjen perusteella kysynnän odotetaan vilkastuvan syksyllä.

Investointitukien tukitasoihin korotuksia

Valtioneuvosto on korottanut salaojitusta, energiantuotantoa ja ympäristön tilaa tai eläinten hyvinvointia edistävien investointien tukitasoa viidellä prosenttiyksiköllä kyseisten investointien vauhdittamiseksi. Tavoitteena on edistää investointien toteutumista maaseutuohjelman mukaisesti. Investointien korotetut tukitasot:

  • salaojitus 35 %
  • säätösalaojitus 40 %
  • ympäristön tilaa ja eläinten hyvinvointia edistävät investoinnit 35 %
  • energiantuotantoinvestoinnit 40 %

Lue lisää:

Lisätietoja:
Maatilarahoitusasiantuntija Hannu Puominen, puh. 0295 037 113
hannu.puominen(at)ely-keskus.fi

 


Alueellista tietoa