Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Maatilat voivat jälleen hakea valtiontakausta maksuvalmiuslainoille

Haku valtiontakausten myöntämiseen maatilojen maksuvalmiuslainoille avataan uudelleen. Valtiontakausta voi hakea paikallisesta ELY-keskuksesta 9.5.2017 alkaen toukokuun loppuun asti. Päätökset takauksen myöntämisestä tehdään kesäkuun 2017 loppuun mennessä.

Osana maatalouden kriisipakettia tiloille tarjottiin viime vuoden vaihteessa mahdollisuus hakea valtiontakausta pankkien myöntämille maksuvalmiuslainoille. Syynä järjestelyyn oli tuottajahintojen lasku ja tilojen maksuvalmiuden heikentyminen maatalousmarkkinoilla viime aikoina tapahtuneiden odottamattomien markkinahäiriöiden vuoksi. Osa maksuvalmiusvaikeuksissa olevista tiloista ei kuitenkaan voinut jättää hakemusta aiemmin, minkä vuoksi haku valtiontakausten myöntämisestä avataan nyt uudelleen.

Takauksen kohteena olevan lainan enimmäismäärä on 30 prosenttia maatalousyrittäjän kahden edellisvuoden myyntitulojen ja maataloustukien yhteenlasketusta keskiarvosta, kuitenkin vähintään 30 000 euroa ja enintään 110 000 euroa. Takauksen vähimmäismäärä edellyttää vähintään 100 000 euron suuruista myyntitulojen ja tukien yhteismäärää.

Valtiontakaus voi olla enintään 70 prosenttia takauksen kohteena olevan lainan määrästä. Laina-aika on enintään seitsemän vuotta, johon voi sisältyä enintään kaksi lyhennysvapaata vuotta. Takauksen saajalta peritään valtiolle vastaavaa takausmaksua kuin maatalouden investointeihin myönnettävissä valtiontakauksissa.

Maaseutuvirasto tiedottaa tarkemmin hakuajasta ja -menettelyistä internet-sivuillaan

Lue lisää:


Alueellista tietoa