Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Maatilat voivat hakea maksuvalmiutta parantavalle lainalle valtiontakausta

Viljelijä voi hakea ELY-keskuksesta valtiontakausta pankkilainalle, joka parantaa tilan maksuvalmiutta. Tukea voi hakea 10.11.2023 asti. Valtiontakausta voidaan myöntää luotolle, joka on myönnetty maatalouden tuotantotoiminnan maksuvalmiuden parantamiseksi.

Valtiontakauksen kohteena olevan luoton määrä saa olla enintään 62 500 euroa. Valtiontakaus saa olla enintään 80 prosenttia takauksen kohteena olevan luoton määrästä eli enintään 50 000 euroa.

Takauksen myöntämisen ehtona on, että maatila on tilapäisissä maksuvalmiusongelmissa toimintaympäristön muutosten tai poikkeuksellisten sääolojen vuoksi. Maatilalla tulee lisäksi olla edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan.

Viljelijät voivat hakea valtiontakausta lomakkeella 493, joka on saatavilla ruokavirasto.fi-sivustolta. Lomake on toimitettava ELY-keskukseen perjantaihin 10.11.2023 klo 16.15 mennessä. ELY-keskukset tekevät päätökset valtiontakauksen myöntämisestä joulukuun aikana.

Lue lisää:

Maatilat voivat hakea valtiontakausta maksuvalmiutta parantavalle lainalle (ruokavirasto.fi)