Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden, kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden yleissuunnittelu valmistumassa (Keski-Suomen ELY-keskus)

Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden, suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen yleissuunnitelma on valmistumassa Joutsan, Luhangan ja Toivakan kuntien maatalousvaltaisille alueille. Suunnitelman tavoitteena on ohjata ja tehostaa maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden hoitoa sekä maatalouden vesiensuojelua.

Yleissuunnittelussa on selvitetty suunnittelualueelta luonnon monimuotoisuuden ja vesiensuojelun kannalta merkittäviä kohteita ja esitetään toimenpidesuosituksia niiden hoidolle ja kunnostukselle.

Suunnittelualueelta löytyi kesän maastoselvitysten aikana runsaasti perinnebiotooppeja, kuten metsälaitumia ja hakamaita, mutta myös muita maatalousluonnon ja -maiseman kannalta arvokkaita kohteita. Ravinteita pidättäville kosteikoille soveltuvia perustamispaikkoja löytyi lähes parikymmentä kohdetta. Suunnitelmassa on arvioitu myös vesiensuojelua edistävien suojavyöhykkeiden tarpeellisuutta vesistöihin rajoittuvilla pelloilla.

Yleissuunnitelmassa esitettyjen kohdekohtaisten hoito- ja perustamistoimenpiteiden toteuttaminen on viljelijöille vapaaehtoista. Yleissuunnitelmaa voidaan käyttää apuna laadittaessa tarkempia kohdekohtaisia perustamis- tai hoitosuunnitelmia ja siinä esitetyt kohteet ovat rahoituspäätöksiä tehtäessä etusijalla.

Suunnitelmajulkaisu valmistuu vuodenvaihteessa. Suunnitelman laatii Keski-Suomen ELY-keskus yhteistyössä maataloustuottajien, paikallisten viranomaisten, MTK Keski-Suomen sekä ProAgria Keski-Suomen kanssa. Yleissuunnittelun rahoitus tulee maa- ja metsätalousministeriöstä.

Yleisötilaisuudet Toivakassa ja Joutsassa
Yleissuunnitelmaluonnokseen voi tutustua ma 9.12.2013 Toivakan kunnanvirastolla ja ti 10.12.2013 Joutsan kunnanvirastolla klo 10-15. Suunnitelman tekijä, Ilona Helle, on tällöin paikalla vastaamassa yleissuunnitelmaa koskeviin kysymyksiin.

Lisätietoja yleissuunnittelusta:
Projektisuunnittelija Ilona Helle, Keski-Suomen ELY-keskus, p. 029 502 4737
ilona.helle(at)ely-keskus.fi

Lampaat luonnonhoitajina. Kuva: Ilona Helle


Alueellista tietoa