Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Maaseuturahaston kehittämishankkeiden hakuaikaa jatkettu 12.6.2017 saakka (Lappi)

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus jatkaa parhaillaan käynnissä olevaa maaseuturahaston hanketukien valintajaksoa 12.6.2017 saakka.

Valtioneuvoston asetusmuutos maaseudun hanketoiminnan tukemisesta on astumassa voimaan 13.6.2017. Asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun vuoksi edeltävää valintajaksoa pidennetään siten, ettei valtioneuvoston asetusmuutos tule voimaan kesken valintajaksoa. Kehittämishankkeiden valintajakson muutoksella ei ole vaikutusta yritystukien valintajaksoihin.

Maaseuturahastosta voi hakea rahoitusta maaseudun kehittämishankkeisiin jatkuvasti, mutta hakemukset otetaan käsittelyyn jaksoittain. Lapin ELY-keskus on määritellyt valintajaksoille kärkiteemat, joiden edistämiseen liittyviä hankehakemuksia erityisesti toivotaan.

Kuluvan hanketukien valintajakson (1.3.2017–12.6.2017) painopisteinä ovat ensisijaisesti

  • yritysryhmähankkeet
  • digitalisaatiota edistävät hankkeet eri toimialoilla

Seuraavan hanketukien valintajakson (13.6.2017–31.10.2017) painopisteinä ovat erityisesti

  • yritysryhmähankkeet
  • kyläverkkohankkeet sekä vesihuoltohankkeet
  • hankkeet, jotka edistävät jalostusasteen nostoa mm. luomutuotteissa, luonnontuotteissa, elintarvikealalla

Lapin ELY-keskuksen tavoitteena on löytää rahoitettavaksi parhaiten tulostavoitteita ja maaseutuohjelman kehittämistavoitteita toteuttavia ja pysyviä vaikutuksia aikaansaavia hankkeita.

Lisätietoja:
ryhmäpäällikkö Eija Harju, puh. 0295 037 042


Alueellista tietoa