Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Maaseutumaiseman hoitoon ja kosteikon hoitoon voi hakea hoitosopimusta

Maaseutumaiseman ja kosteikon hoitoon voi vuonna 2019 hakea hoitosopimusta vain kohteille, jotka on perustettu ei-tuotannollisen investoinnin korvauksella. Rahoitustilanteen vuoksi ympäristösopimusta ei tänä vuonna voi hakea aivan uusille alueille.

Hoitosopimuksessa sovitaan maiseman tai kosteikon hoidosta maksettava korvaus. Sopimuksen hakijana voi olla joko aktiiviviljelijä tai rekisteröity yhdistys. Hoitosopimusta haetaan ELY-keskuksista 17.6.2019 mennessä. Sopimuskausi alkaa 1.5.2019 ja sen kesto on viisi vuotta. 

Sopimuksilla turvataan maatalousluonnon monimuotoisuutta. Perinnebiotooppien ja kosteikkojen ympäristösopimuksia on tällä hetkellä voimassa noin 30 000 hehtaarilla. Perinnebiotoopit ovat maamme monimuotoisimpia ja samalla uhanalaisimpia luontotyyppejä, jotka katoavat hoidon puutteessa. Kosteikot puolestaan pidättävät ravinteita ja edistävät luonnon monimuotoisuutta. Näiden elinympäristöjen hoito ylläpitää aivan erityistä niittyjen ja laidunten lajistoa - kasveja, perhosia ja muita hyönteisiä ja sitä kautta myös linnustoa. Lisäksi laidunnus ja niitto avartavat maisemia.

Oilammen laidun. Kuva: Anni-Elina Aittamäki
 

Ympäristösopimusten rahoitus vuonna 2019

Vuonna 2019 nk. hakuasetus 454/2019 on vahvistettu 9.4.2019.

Asetuksen mukaan vuonna 2019 ympäristösopimuksista ovat haettavissa maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimukset ja kosteikkojen hoitoa koskevat sopimukset vain niille kohteille, jotka on perustettu ei-tuotannollisen investoinnin korvauksella. Nämä kohteet myös edellyttävät hoitosopimuksen tekemistä.

Sopimuskausi alkaa 1.5.2019 ja sopimuksen kesto on viisi vuotta. Hoidosta maksetaan vuosittain korvausta pinta-alan mukaan joko 450 euroa/ha tai korotettua korvausta 600 euroa/ha, jos kyseessä on maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaaksi inventoitu perinnebiotooppi.  Hakijana voi olla joko aktiiviviljelijä tai rekisteröity yhdistys.

Koska vuonna 2019 sopimuksen edellytyksenä on ei-tuotannollinen investointi, on tärkeää, että investointi on valmistunut ennen sopimuskauden alkua. Kaikkien ei-tuotannollisen investoinnilla korvattavien töiden tulee olla päätöksessä ja kustannusten syntyneitä ennen 30.4.2019. Jos ei-tuotannollisen investoinnin valmistuminen viivästyy toukokuulle, sopimus ei voi alkaa 1.5.2019. Tällöin sopimushaku ja alkamisaika tulevat siirtymään seuraavalle vuodelle.

Sopimuksen hakeminen

Sopimushaku tehdään paperilomakkeella Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimus ja Kosteikon hoitosopimus. Hakulomake liitteineen toimitetaan ELY-keskukseen viimeistään 17.6.2019. Sopimuslomakkeet löytyvät suomi.fi tai ruokavirasto.fi –sivuilta.

Hakemuksen liitteenä on oltava erillinen hoitosuunnitelma karttaliitteineen. Jos sopimukseen haettu kohde on vuokrattu, vuokrasopimuksen on oltava voimassa vähintään koko sopimuskauden. Kun hakijana on yhdistys, hakemuksen liitteeksi tulee jäljennös kokouspöytäkirjasta, jossa sopimuksen hakemisesta on päätetty. Yksityiskohtaiset ohjeet suunnitelma laatimisesta, liitteistä ja sopimuksen hakemisesta löytyvät hakulomakkeesta.

Sopimuksen hyväksynnän jälkeen sopimus on voimassa sopimuskauden loppuun eli 30.4.2024 saakka. Sopimuskauden aikana ympäristösopimuksen maksua on haettava vuosittain joko sähköisesti Vipu-palvelussa tai lomakkeella 101B (suomi.fi) viimeistään vuotuisen tukihaun viimeisenä jättöpäivänä.

Linkkejä:

Tietoa kohteista sekä kohteiden perustamis- ja hoito-ohjeita

Alueelliset LUMO-yleissuunnitelmat löytyvät ELY-keskuksen julkaisutietokannasta asiasanalla luonnon monimuotoisuus:

MARU-, HÄÄVI- ja meneillään olevassa KYNÄ-hankkeessa on tietoja perinnebiotoopeista ja niissä on koottu erilaisia hoitotarinoita sekä tehty hoitosuunnitelmia. Myös VYYHTI I:ssä on tehty maiseman- ja luonnonhoidon esimerkkisuunnitelmia ja VYYHTI II on nyt käynnissä.

Lisätietoja henkilöilta alueilla:

Lapin ELY-keskus, Heidi Kotala-Paaluharju puh.0295 037 006
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Johanna Helkimo puh. 0295 038 054
Kainuun ELY-keskus, Markus Kvist, puh. 0295 023 564
Pohjanmaan ELY-keskus, Lars Björkgård puh. 0295 028 540 ja Barbro Lundström puh. 0295 028 589
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Pekka Länsivierto puh. 0295 027 590 ja Essi Kiili puh. 0295 027 648
Keski-Suomen ELY-keskus, Merja Lehtinen puh. 0295 024 570
Pohjois-Savon ELY-keskus, Riitta Kesonen puh. 0295 026 577 ja Sirpa Tarvainen puh. 0295 026 628
Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Kaisa Rummukainen, puh. 0295 026097
Satakunnan ELY-keskus, Eija Mutila puh. 0295 022 064
Pirkanmaan ELY-keskus, Marika Arrajoki-Alanen puh. 0295 036 040 ja Tiina Schultz puh. 0295 036 382
Etelä-Savon ELY-keskus, Hillevi Teittinen puh. 0295 024 135
Hämeen ELY-keskus, Minna Kolari, puh. 0295 025 062
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Anu Sajomaa puh. 0295 029 057
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Elisa Nurmio puh. 0295 022 630 ja Kati Pakarinen puh. 0295 022 639
Uudenmaan ELY-keskus, Esme Manns puh. 0295 021 101


Alueellista tietoa