Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Maantien 724 parantaminen Onkilahden kohdalla, Vaasa (Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Skanska Infra Oy ovat allekirjoittaneet 12.6.2018 urakkasopimuksen maantien 724 parantamisesta Onkilahden kohdalla Vaasassa. Urakkahinta on 11,8 miljoonaa euroa.

Skanska Infra Oy aloittaa hankkeen rakentamistyöt kesä-heinäkuun vaihteessa. Hankkeessa parannetaan maantietä 724 Onkilahden ja Palosaarentien risteyksen kohdissa. Maantie levennetään nelikaistaiseksi noin 1,5 kilometrin matkalta ja Palosaarentien liittymään toteutetaan eritasoliittymä. Urakassa parannetaan myös kevyen liikenteen yhteyksiä ja toteutetaan melusuojauksia.

Rakentamistyöt alkavat puuston poistolla ja raivaustöillä, jonka jälkeen aloitetaan Palosaaren risteyssillan kohdalla kiertoteiden rakentaminen. Kiertotie otetaan käyttöön heinä-elokuun vaihteessa, jonka jälkeen sillan rakentaminen risteyksessä alkaa. Sillan rakentamisen aikana Palosaarentien risteys on suljettu Gerbyntien suunnasta tuleville ja liikenne kulkee tällöin Vetokannaksen liittymän kautta. Palosaaren risteyssilta avataan liikenteelle kesällä 2019.  Myös kevyelle liikenteelle rakennetaan väliaikaiset järjestelyt Palosaarentien risteysalueella.

Vaasan kaupunki avaa Pohjolankadun liikenteelle 23.7.2018 ja sitä myös Gerbyntien liikenne pystyy hyödyntämään.

Vuoden 2018 töihin kuuluu myös Vetokannaksen kevyenliikenteen ylikulkukäytävän ja Palosaarentien alikulkukäytävän rakentaminen.

Palosaarentien risteyssillan käyttöönoton jälkeen alkaa Peipposen alikulkukäytävän uusiminen. Alikulkukäytävän rakentamisen aikana kevyt liikenne ylittää Alskatintien Palosaaren risteyssillan kautta.

Hanke valmistuu pääosin syksyn 2019 aikana. Viimeistelytöitä ajoittuu myös seuraavalle vuodelle ja hanke on kokonaisuudessaan valmis syyskuussa 2020.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 14 miljoonaa euroa, sisältäen mm. suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset sekä muiden osapuolien omistamien johtojen ja laitteiden siirtokustannukset. Kustannuksista vastaavat ELY-keskus 51 % ja Vaasan kaupunki 49 % osuudella.

Mt 724 parantaminen Onkilahden kohdalla kuuluu nykyisen hallituksen perusväylänpidon lisärahoituskohteisiin. Rahoitus kohdistuu maanteiden, rautateiden ja yksityisteiden parantamiseen sekä kaupunkiseutujen liikennehankkeiden tukemiseen. Ohjelman valmistelussa on painotettu kaupunkiseutujen kasvun tukemista, elinkeinoelämän ja työmatkaliikenteen tarpeita sekä liikenneturvallisuutta.

Toivomme tienkäyttäjiltä malttia työmaa-alueella liikuttaessa.

Lisätietoja:

  • Janne Ponsimaa, Projektipäällikkö, ELY-keskus, puh. 0295 027 746
  • Jan-Ove Ingo, Rakennuspäällikkö, Vaasan kaupunki, puh. 0400 692 007
  • Timo Kujanpää, Projektipäällikkö, Skanska Infra Oy, puh. 050 544 7110

Liitteet   

            Liite 1. Hankkeen Yleiskartta
            Liite 2. 1. Vaiheen kiertotie- ja liikennejärjestelyt


Alueellista tietoa